نخستین شماره نشریه فارسی‌تایمز از چاپ برآمد

۱۰ دلو ۱۴۰۱

واشنگتن- شماری از خبرنگاران پناهنده افغانستان در امریکا، نشریه «فارسی‌تایمز» را بنیان گذاشتند و نخستین شماره امروز از چاپ برآمد.

این نشریه به صورت ماهنامه در ۲۸ صفحه و در قطع روزنامه در واشنگتن چاپ شده است.

نقیب آروین، خبرنگار پیشکسوت که در پی سقوط حکومت جمهوری و روی کارآمدن «امارت اسلامی»، افغانستان را ترک کرد، فارسی‌تایمز را با شماری دیگری از خبرنگاران پناهنده افغان بنیان گذاشته است.

آروین به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت:« فارسی‌تایمز یک نشریه ویژه مخاطبان افغان و در مجموع فارسی‌زبان‌های مقیم امریکا و کاناداست که به دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ شده است.»

 آروین افزود:« محتوای این نشریه، متنوع و در برگیرنده مطالب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی و ورزشی افغانستان و جهان می‌باشد که از سوی تیم تحریریه آماده شده و یا از سوی کارشناسان و یا صاحب نظران ارسال می‌شود.»  

مدیر مسؤل فارسی‌تایمز خاطر نشان کرد که قرار است به زودی وب‌سایت این نشریه نیز راه‌اندازی شود. به گفته آروین، فارسی‌تایمز برای تامین هزینه‌ به بنیان‌گزاران و اعلان‌های تجارتی وابسته است. 

نقیب آروین، سابقه کار به عنوان مدیر مسؤل رادیو نوروز، آمر رادیو و تلویزیون ملی در هرات و روزنامه دولتی اتفاق اسلام در این ولایت را در کارنامه دارد.

مرکز خبرنگاران افغانستان از آغاز فعالیت نشریه فارسی‌تایمز با مدیریت خبرنگاران پیشکسوت افغان استقبال می‌کند و ایجاد رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای ویژه جوامع افغان در خارج از کشور را یک نیاز جدی در راستای تقویت اطلاع رسانی، فرهنگ و باورهای این جوامع می‌داند.

مرکز خبرنگاران افغانستان امیدوار است مدیریت این رسانه‌ها با پایبندی به استقلال کاری و حرفه‌ای، خلاء موجود در اطلاع‌رسانی برای جوامع افغان‌ خارج از کشور را پُر کنند و مخاطبان نیز با حمایت خود از رسانه‌های نوپا و مستقل، زمینه ادامه کار و تقویت آن‌ها را فراهم سازند.