شرکت خبرنگاران افغان در دوره آموزشی " خبرنگاری جنگ" در ترکیه

شرکت خبرنگاران افغان در دوره آموزشی " خبرنگاری جنگ" در ترکیه

۲ عقرب ۱۳۹۶

کابل: دوره آموزشی "خبرنگاری جنگ" که برای خبرنگاران ۱۲ کشور از جمله افغانستان در ترکیه برگزار شده بود، به پایان رسید.

این برنامه آموزشی با همکاری آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه(تیکا)، خبرگزاری آناتولی و آکادمی پلیس ترکیه در مرکز آموزش حوادث اضطراری ترکیه(آفاد) از ۱۷ تا ۳۰ میزان(۹-۲۲ اکتبر) در شهر انقره برگزار شد.

عبدالقیوم پدرام قاضی زاده نماینده مرکزخبرنگاران افغانستان و از جمله خبرنگاران شامل این برنامه گفت که دراین دوره آموزشی ۲۵ خبرنگار از ۱۲ کشور از جمله شش خبرنگار از افغانستان( تلویزیون های آرزو، آریانا، مشعل، ملی و خبرگزاری پژواک و رادیو آزادی) شرکت کرده بودند.

وی گفت که این برنامه به منظور آموزش خبرنگاران حرفه ای برای پوشش اخبار مربوط به حالات اضطراری در مرکز آموزش حوادث اضطراری ترکیه برگزار شده بود

0

آموزش روانی و تکنیکی در حالات اضطراری، چگونگی سفر به مناطق آسیب دیده، حفظ مصونیت جانی در شرایط غیر عادی از جمله در خطوط جنگی و حوادث طبیعی از موارد عمده این برنامه آموزشی بوده است.

00

نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که اکنون شرکت کنندگان این برنامه می توانند تجارب و آموخته های خود را برای دیگر خبرنگاران در مناطق کاری خود انتقال دهند و در ارتقای توانایی کاری همکاران خود در وضعیت های غیر عادی سهم بگیرند.

.