وژل شوي-۱۳۹۵

67نام: دیوید گلیکی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو ملی امریکا NPR
داخلی/خارجی: امریکایی
چگونگی مرگ: حمله مسلحانه
محل رویداد:‌ ولسوالی مارجه، هلمند
تاریخ: ۱۷ جوزا ۱۳۹۵
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


68نام: ذبیح الله تمنا
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار/عکاس آزاد- همکار رادیو ملی امریکا NPR
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله مسلحانه
محل رویداد:‌ ولسوالی مارجه، هلمند
تاریخ: ۱۷ جوزا ۱۳۹۵
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


65نام: یعقوب شرافت
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو و تلویزیون ملی
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: قتل
محل رویداد:‌ قلات، ولایت زابل
تاریخ: ۲۵ میزان ۱۳۹۵
مظنون انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


66نام: نعمت الله زهیر
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر، تلویزیون آریانا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: انفجار ماین
محل رویداد:‌ لشکرگاه، هلمند
تاریخ: ۱۴عقرب ۱۳۹۵
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


64نام: نصیر مدثر
زن/مرد: مرد
وظیفه: مدیر مسؤل، رادیو ملی پیغام
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: قتل
محل رویداد:‌ محمد آغه، لوگر
تاریخ: ۲۵قوس ۱۳۹۵
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


63نام: فریده
زن/مرد: زن
وظیفه: کارمند خدماتی، رادیو و تلویزیون ولسی جرگه
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۲۱ جدی ۱۳۹۵
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


62نام: نورالله
زن/مرد: مرد
وظیفه: گزارشگر
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۲۱ جدی ۱۳۹۵
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله