وژل شوي- ۱۳۹۴

52نام: ذبیح الله پشتون یار
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده، رادیو کیهان
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله هوایی
محل رویداد:‌ کندز
تاریخ: ۱۳ عقرب ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: نیروهای امریکایی
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


نام: مولوی غلام جیلانی عرفان
زن/مرد: مرد
وظیفه: صاحب امتیاز رادیو سعادت
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: انفجار ماین
محل رویداد:‌ غزنی
تاریخ: ۱۶ عقرب ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


53نام: امان الله عطایی
زن/مرد: مرد
وظیفه: رئیس، تلویزیون آسیا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ قوس ۱۳۹۳
مظنون انجام حمله: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


Mohammad Ali Mohammadiنام: محمد علی محمدی
زن/مرد: مرد
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


Zainab Mirzayeeنام: زینب میرزایی
زن/مرد: زن
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


Mehri Aziziنام: مهری عزیزی
زن/مرد: زن
وظیفه: گرافیک کار، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


Maryam Ebrahimiنام: مریم ابراهیمی
زن/مرد: زن
وظیفه: دوبلور، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


Hosain Amiriنام: حسین امیری
زن/مرد: مرد
وظیفه: دوکور کار، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


Mohmmad Hosain Copyنام: محمد حسین
زن/مرد: مرد
وظیفه: راننده، تلویزیون طلوع
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


Mohammad Jawad Hosainiنام: سید محمد جواد حسینی
زن/مرد: مرد
رسانه: تلویزیون طلوع
وظیفه: ویراستار/ادیتور ویدئو
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد: کابل
تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۴
مظنون حمله: طالبان
معافیت از مجازات:بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


61نام: زبیر خاکسار
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو و تلویزیون ملی، ننگرهار
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ ولسوالی سرخرود، ننگرهار
تاریخ: ۹ دلو ۱۳۹۴
مظنون انجام حمله: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله