وژل شوي-۱۳۹۱

14نام: دنیا ذاکری
زن/مرد: زن
وظیفه: گرداننده، رادیو الهام، چاریکار
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: مرموز
محل رویداد:‌ چاریکار
تاریخ: ۲۷ دلو۱۳۹۱
مظنون قتل: اعضای خانواده
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: بله


38نام: عبدالهادی همدرد
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده/تهیه کننده، رادیو و تلویوزیون ملی، هلمند
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: انفجار ماین
محل رویداد:‌ هلمند
تاریخ: ۲۱ سرطان ۱۳۹۱
مظنون به سازماندهی انفجار: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه