جايزه بين المللي نايت به سميع مهدي اهدا مي شود

جايزه بين المللي نايت به سميع مهدي اهدا مي شود

كابل،‌ 4 جوزاي 1391

سميع مهدي،‌ مسئول بخش خبر و واحد سياسي تلويزيون خصوصي "يك" بخاطر فعاليت منحصر به فرد رسانه اي، برنده جايزه بين المللي نايت در سال 2012 اعلام گرديد.

اين جايزه همه ساله به فعالان رسانه اي كه با وجود مشكلات،‌ پايبندي خارق العاده اي را در به كار گيري بالاترين معيارهاي خبرنگاري نشان مي دهند و يا براي قدرداني از بهترين فعاليت رسانه اي در جهان كه باعث به وجود آوردن يك تفاوت در زنده گي مردم شود، اهدا مي گردد.

مركز بين المللي خبرنگاران(ICFJ) با اعلام اين موضوع گفته است كه اين خبرنگار يك تغيير اساسي را در چشم انداز رسانه اي افغانستان به وجود آورده است و او به عنوان يكي از بيشترين منابع قابل اعتماد خبري،‌ مردم را طوري مشغول كرده است كه تا اكنون گوينده ديگري اين كار را نكرده است.

به باور اين مركز،‌ سميع مهدي به عنوان مسئول بخش خبر و واحد سياسي تلويزيون يك؛" سريع ترين ايستگاه خبري در حال رشد" در افغانستان، در شماري از برنامه ها از جمله" مناظره كابل"،‌ پيشگام بوده است.

مهدي در اين برنامه از رهبران سياسي دعوت مي كند تا در يك تالار عمومي كه در آن شماري مردم حضور دارند به مناظره بپردازند و حاضران در تالار و حتي مخاطبان اين برنامه زنده تلويزيوني مي توانند پرسش هاي خود را در مورد موضوعات انتقادي به طريقه هاي مختلف مطرح كنند.

اين يكي از معدود راههايي است كه مردم مي توانند از كساني كه در قدرت هستند،‌ خواهان حساب دهي شوند.

اين خبرنگار جوان در يك تلاش ديگر با راه اندازي برنامه" نقاب" تلاشي تازه براي توقف خشونت عليه زنان را آغاز كرده است.

در اين برنامه كه به صورت زنده پخش مي شود،‌ زنان با پوشيدن صورت شان با يك نقاب در مورد تجاوز و خشونت هاي خانواده گي صحبت مي كنند. استفاده از نقاب آنان را تشويق مي كند تا بدون هراس و ترس ازانتقام گيري سخن بگويند.

قاسم محمد،‌ خبرنگار تحقيقي از كشور كنيا،‌ ديگر برنده جايزه بين المللي نايت است كه گزارشي تحقيقي در مورد دزدان دريايي سوماليايي تهيه كرده است.

قرار است از برنده گان اين جايزه 23 عقرب 1391 در ضيافت شام جوايز مركز بين المللي خبرنگاران در شهر واشنگتن امريكا قدرداني شود.