بی بی سی در مزارشریف خبرنگار استخدام می‌کند

استخدام خبرنگار

استخدام كننده:  راديو بی بی سی

محل وظیفه : مزار شريف

تعداد پست ها : ۱

تجربه كار خبرنگاری، داشتن صدای خوب، توانايی مؤثر ارتباطی به زبان‌های دری و پشتو با مخاطبان، مهارت‌های استفاده و تسلط به زبان‌های دری، پشتو و انگليسی

ویژگی وظیفه : تمام روز

مدت قرارداد: يك سال

مهلت نهايي ارايه درخواست : ۱۸ دلو ۱۳۹۰

براي كسب جزئيات بيشتر به اين نشاني مراجعه كنيد