اعطای بورسیه خبرنگاری در کانادا

خبرنگاران حوزه های مختلف می توانند برای دریافت یک بورسیه هشت ماهه در کانادا درخواست دهند.

پوهنحي روابط جهانی مانک که به دانشگاه تورنتو وابسته است در پی اعطای بورسیه به نسل جدید خبرنگاران بین المللی است.

این بورسیه به ده نفر تعلق می گیرد و شامل ۲۰ هزار دالر از هزینه ۳۵ هزاری دالری تحصیلات دوره خبرنگاری جهانی در دانشگاه تورنتو است.

پذیرفته شدگان در طول دوره هشت ماهه، زیر نظر یک استاد ممتاز در کلاس های مختلف دانشگاه تورنتو شرکت می کنند و دانش خود را افزایش می دهند.

این افراد در پایان این دوره گواهی روزنامه نگاری جهانی دریافت می کنند.

علاقمندان باید علاوه بر تجربه کار در زمینه خبرنگاری و تحصیلات مرتبط، با زبان انگلیسی هم آشنایی کامل داشته باشند

آخرین مهلت درخواست ۱۳ فبروي ۲۰۱۲ است

برای اطلاعات بیشتر به این نشاني مراجعه کنید.