فرصت یادگیری تهیه گزارش‌های علمی همراه با حمایت مالی برای خبرنگاران تازه‌کار

فرصت یادگیری تهیه گزارش‌های علمی همراه با حمایت مالی برای خبرنگاران تازه‌کار

22 میزان 1402

خبرنگاران تازه‌کار عرصه دانش می توانند برای این فرصت خبرنگاری مجازی پاره‌وقت 10 ‌ماهه که از سوی نهاد( The Open Notebook ) برگزار می‌شود درخواست بدهند.

در طول دوره آموزش، شرکت کنندگان با یک مربی برای برنامه‌ریزی، گزارش، و نوشتن مقاله برای انتشار در The Open Notebook کار می‌کنند و بخشی از تیم تحریریه TON می‌شوند.

از شرکت کنندگان انتظار می‌رود که کار حرفه‌ای‌شان، پوشش خبرهای عرصه دانش باشد و پنج گزارش برای The Open   Notebook تهیه کنند. آنها این دوره را زیر نظر خبرگان و مدرسان خبرنگاری خواهند گذراند و این فرصت را خواهند داشت تا توانایی‌های خود را کشف کنند و مهارت‌های خود را افزایش دهند.

آخرین مهلت ارایه درخواست: 9 عقرب 1402

برای ارایه درخواست به این نشانی مراجعه کنید.