فرصت دریافت بورسیه برای تهیه گزارش از نشست‌های تنوع زیست محیطی

فرصت دریافت بورسیه  برای تهیه گزارش از نشست‌های تنوع زیست محیطی

۱۶ قوس ۱۴۰۱( ۷ دسامبر ۲۰۲۳)

خبرنگاران علاقه‌مند به پوشش خبری تنوع محیط زیستی بین‌المللی می‌توانند برای دریافت بورسیه‌‌ای به مبلغ ۲۵۰۰ دالر درخواست دهند. 

  شبکه خبرنگاری زمین (    Earth Journalism Network ) وابسته به  سازمان اینترنیوز به تعدادی خبرنگار برگزیده‌ای که به شرکت در نشست‌های جهانی تنوع زیست محیطی در سال ۲۰۲۳ علاقمند باشند، کمک مالی می‌کند.

خبرنگاران علاقه‌مند باید نمایندگی از یک رسانه معتبر در این نشست‌ها شرکت کنند. این بورسیه، هزینه پرواز، اقامت، خوراک، بیمه مسافرتی، ویزه، آزمایش کووید-۱۹ و دیگر مخارج مربوط به سفر خبرنگاران برگزیده را تامین می‌کند.

مهلت نهایی ارایه درخواست: ۶ جنوری ۲۰۲۳

برای کسب جزئیات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید.