فراخوان شرکت در نشست خبرنگاران تحقیقی در سویدن

فراخوان شرکت در نشست خبرنگاران تحقیقی در سویدن

 

۱ حوت ۱۴۰۱

خبرنگاران علاقه‌مند به شرکت در نشست خبرنگارن تحیقی در سویدن می‌توانند مقاله‌های تحقیقی خود در مورد چالش‌های خبرنگاری تحقیقی، داده‌نگاری، شیوه‌های موفق خبرنگاری تحقیقی، و یا شیوه‌های تطابق خبرنگاری تحقیقی با فن آوری‌های نوین آماده و ارسال کنند.

در صورت پذیرش و تائید مقاله، خبرنگار متقاضی دعوت‌نامه شرکت در این نشست را که قرار است  از ۲۸ تا ۳۱ سنبله ۱۴۰۲‌ در شهر گوتنبرگ سویدن برگزار شود، بدست خواهد  آورد.

آخرین مهلت ارسال درخواست:  ۷ حمل ۱۴۰۲

برای کسب جزئیات بیشتر در این زمینه به این نشانی مراجعه کنید