تاسیس خانه خبرنگاران در هرات

تاسیس خانه خبرنگاران در هرات

هرات، 7 سرطان 1390

خانه خبرنگاران هرات طی یک گردهمایی با حضور ده ها تن از مسئولین و خبرنگاران رسانه های مختلف مستقر دراین ولایت، تاسیس گردید.

در گردهمایی که شامگاه دوشنبه 6 سرطان، در شبکه رادیویی زحل برگزار گردید، رئیس، دو معاون، منشی و 10 نفر اعضای هیأت رییسه در یک انتخابات آزاد و سری انتخاب شدند.

بر پایه نتایج این انتخابات؛ عمر نصیر مجددی، مدیرمسئول رادیو زحل به عنوان رئیس، فاروق فیضی، خبرنگار تلویزیون آشنا معاون اول، فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری معاون اداری و ستار الکوزی، گوینده تلویزیون ملی به حیث منشی  خانه خبرنگاران هرات برگزیده شدند.

خبرنگاران رادیو باران، تلویزیون سبا و رادیو نوا، خبرگزاری پامیر، رادیو وطندار، شبکه اطلاع رسانی افغانستان، اخبار روز، رادیو کلید، ماهنامه حقیقت، تلویزیون ترقی و ماهنامه اندیشه ملی به عنوان اعضای این خانه انتخاب گردیدند.

عمر نصیر مجددی، رئیس منتخب خانه خبرنگاران هرات، هدف از تاسیس خانه خبرنگاران در این ولایت را تقویت دانش حرفه ای خبرنگاران، کمک به معیاری شدن رسانه ها و انسجام بیشتر خبرنگاران خواند.

وی گفت که  حل مشکلات جامعه رسانه ای یکی دیگر ازاهداف اصلی این نهاد است و آنها تلاش خواهند کرد درهماهنگی با منابع مختلف محلی، زمینه را برای فعالیت بهتر کاری مساعد سازند.

افزون برآن به گفته فاروق فیضی، معاون اول خانه خبرنگاران هرات، ایجاد و تقویت رابطه حرفه ای با نهاد های ملی و بین المللی خبرنگاری از اولویت های کاری آنان خواند بود.

مطابق با اعلام کمیته برگزاری انتخابات خانه خبرنگاران هرات، رئیس، معاونین و 11 نفر اعضای هیأت رئیسه این نهاد به شکل دوره ای و برای مدت شش ماه انتخاب شده اند.

ولایت هرات طی ده سال گذشته شاهد افزایش شمار رسانه های مختلف تصویری، صوتی، چاپی و الکترونیکی بوده است.در حال حاضر افزون بر رادیو و تلویزیون دولتی، چهار شبکه تلویزیونی خصوصی، 10 شبکه رادیویی، 40 نشریه چاپی، یک آژانس و 9 سایت خبری محلی در هرات فعالیت دارند.