تلویزیون ترقی به طور رسمی در هرات آغاز به کار کرد

هرات،‌ جمعه 18 حمل 1391

شبکه تلویزیوني ترقی با سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهر هرات ايجاد و به طور رسمي راه اندازي گرديد.

سيد عبدالله سادات،‌ مدير مسئول شبكه تلويزيوني ترقي گفت كه اين تلويزيون با جواز رسمي از وزارت اطلاعات و فرهنگ و با در نظر داشت قانون رسانه هاي همگاني افغانستان فعاليت خواهد كرد.

وي گفت كه محور اصلي كار اين رسانه توليد و نشر برنامه هاي مختلف سياسي،‌ اقتصادي،‌ اجتماعي،‌ فرهنگي، علمي آموزشي و ورزشي است كه روي فركانس543.25MH  در چینل 30 پخش مي شود.

سادات افزود كه اين شبكه  به طور مستقل با سرمایه گذاری سيد اسماعيل ايثار رحيمي از تاجران هرات تاسیس گردیده و هیچ گونه گرايش سياسي،‌ نژادي و يا مذهبي ندارد.

سيد محمد فقيري،‌ مدير نشرات تلويزيون ترقي گفت كه اين تلويزيون ساحه اي به وسعت 100 كيلومتر مربع را تحت پوشش قرار مي دهد كه افزون بر نواحي 12 گانه شهر هرات، در ولسوالي هاي انجيل،‌ گذره،‌ پشتون زرغون و زنده جان نيز قابل دسترس است.

فقيري گفت كه تلويزيون ترقي با استخدام 30 كارمند از جمله 10 كارمند زن،‌ 20 برنامه خبري،‌ ميز گرد،‌ فرهنگي،‌ اجتماعي،‌ علمي و آموزشي و تفريحي را تهيه مي كند.

به گفته مدير نشرات تلويزيون ترقي،‌ نشرات اين تلويزيون  از 7 صبح تا آغاز و تا 12 شب ادامه ميابد.

فعاليت رسانه اي به ويژه رسانه هاي صوتي و تصويري در هرات طي 10 سال گذشته رشد و توسعه قابل توجهي داشته است.

در حال حاضر به جز راديو دولتي و راديو نظامي آيساف،‌ 9 راديوي محلي اف ام و يك راديوي ماهواره اي،‌ 9 تلويزيون محلي از جمله تلويزيون دولتي و حدود 20 نشريه چاپي و يك آژانس خبري در هرات فعاليت دارد.