رادیو خصوصی" کلات غگ" از فعالیت باز مانده است

رادیو خصوصی" کلات غگ" از فعالیت باز مانده است

قلات، ۱۰ حوت ۱۳۹۱

از سه روز پیش و در پی نشر  گزارش برگزاری یک گردهمایی انتقادی علیه اداره محلی زابل، رادیو خصوصی کلات غگ( صدای قلات) از فعالیت باز مانده است.

تیمورشاه شاهزاده، مدیر مسئول کلات غگ گفت که این رادیو از روز سه شنبه ۷ حوت به خواست معاون والی زابل و به دلیل آن چه که " نشر گزارش های نادرست و خلاف سیاست های دولت" خوانده شده است، نمی تواند فعالیت کند.

رادیو صدای قلات به کمک نیروهای بین المللی کمک به تامین امنیت افغانستان(آیساف) ایجاد شده و در قرارگاه فرماندهی پولیس زابل در شهر قلات موقعیت دارد.

وی گفت:" ما روز چهارشنبه به قوماندانی امنیه احضار شدیم تا در مورد نشر این گزارش توضیح بدهیم اما آنها من و همکارم هارون کلی وال را به مدت چهار ساعت بازداشت کردند."

به گفته شاهزاده، در این گزارش" مردم و نمایندگان آنان از فساد اداری دراداره محلی انتقاد کرده بودند."

اما محمد جان رسول یار، معاون والی زابل با رد ادعای شاهزاده گفته است که او هرگز در مورد بسته شدن این رادیو دستور نداده است.

به گفته وی، توقف فعالیت رادیو کلات غگ به دستور آیساف صورت گرفته است.

غلام سخی روغ لیونی، فرمانده پولیس ولایت زابل نیز گفت که "فعالیت رادیو تحت پوشش آیساف صورت می گیرد و احضار مدیر مسئول این رادیو و یک تن از خبرنگاران آن برای ابلاغ حکم آیساف بوده است و آنان بازداشت نشده اند."

به گفته وی، عدم پرداخت معاش کارمندان رادیو از سوی آیساف باعث تعطیلی آن شده است.

بشیر فیضان، مسئول انجمن خبرنگاران زابل نیز با تائید بسته شدن رادیو صدای قلات، اداره این رادیو را متهم کرد که خلاف اصول خبرنگاری عمل کرده اند.

وی گفت:" این رادیو مردم را خلاف اصول کاری خبرنگاری به شرکت در گردهمایی که علیه اداره محلی صورت گرفته بود، تشویق می نمود."

مرکز خبرنگاران افغانستان، جلوگیری از ادامه فعالیت رادیو محلی کلات غگ را یک اقدام علیه فعالیت آزاد رسانه ای می داند و آن را محکوم می کند.

فیصل کریمی، معاون مرکز خبرنگاران گفت:" دستور توقف فعالیت این رادیو از سوی هر مرجعی که صادر شده باشد یک سرکشی واضح از قانون است که باید به آن پایان داده شود."

وی افزود:"بر اساس قانون، بدون حکم یک محکمه با صلاحیت هیچ مقام دولتی حق ایجاد محدودیت در زمینه فعالیت خبرنگاران و رسانه های آزاد را ندارد."

این نخستین بار است که طی بیشتر از یازده سال گذشته یک رادیوی محلی به دلیل یک پوشش یک رویداد انتقادی علیه مقام های محلی بسته می شود.