ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار دفتر اختصاص داده شده به کلوپ آزاد خبرنگاران این ولایت را پس گرفت

ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار دفتر اختصاص داده شده به کلوپ آزاد خبرنگاران این ولایت را پس گرفت

نشست خبرنگاران محلی قندهار در دفتر کلوپ خبرنگاران این ولایت قبل از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰

۱۸ سرطان ۱۴۰۳

قندهار- ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار از کلوپ آزاد خبرنگاران این ولایت خواسته است دفتری را که این اداره بیشتر از ۱۰ سال قبل در اختیار خبرنگاران گذاشته بود، تخلیه کند.

منابع در قندهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که دستور تخلیه این دفتر امروز به نماینده کلوپ خبرنگاران قندهار ابلاغ شد و خبرنگاران مجبور شدند آن‌جا را ترک کنند.

جای اختصاص داده شده به خبرنگاران آزاد، یک سالن بزرگ بود که گنجایش حدود ۱۰۰ نفر را دارد و در بخشی از آن یک دفتر کار ساخته شده بود و خبرنگاران از آن برای برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط با خبرنگاران و رسانه‌ها و کنفرانس‌های خبری استفاده می‌کردند.

این سالن جزو مجموعه ساختمانی اداره اطلاعات و فرهنگ قندهار می‌شود که در ناحیه اول (مرکز شهر) قرار دارد و بیش از یک دهه پیش به کلوپ آزاد خبرنگاران این ولایت داده شده تا از آن برای کارهای رسمی استفاده کند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار گفته است با کمبود جای مواجه است و قرار است ازاین سالن برای موزیم استفاده کند.

خبرنگاران قندهار می‌گویند که کلوپ خبرنگاران این ولایت (کندهار پرس کلپ) یک نهاد آزاد محلی است که در سال ۱۳۸۸ به منظور کمک و هماهنگی به خبرنگاران این ولایت ایجاد شد. به گفته این خبرنگاران، در حالی که محدودیت‌های کاری و مشکلات اقتصادی جامعه رسانه‌ای این ولایت بعد از سقوط نظام جمهوری و بازگشت دوباره طالبان به قدرت افزایش یافته است، وجود این دفتر برای آن‌ها مفید بود. این نگرانی در میان خبرنگاران قندهار وجود دارد که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند کلوپ خبرنگاران آزاد را به زودی بازگشایی کنند.