كشته شدن مدير مسئول راديو ميلمه

كشته شدن مدير مسئول راديو ميلمه

ارگون، 3 حوت 1390

سادم خان بهادر زوی، مدير مسئول راديو خصوصی ميلمه در  منطقه ارگون ولايت پكتيكا از سوی افراد ناشناس با ضرت چاقو به قتل رسيد.

مركز خبرنگاران افغانستان، ضمن محكوميت شديد اين رويداد، از دولت افغانستان مي خواهد عاملان اين قتل را شناسايي و مجازات كند.

يعقوب منظور، معاون راديو ميلمه گفت كه افراد مسلح ناشناس ساعت 8 شب چهارشنبه 2 حوت، طي تماس تلفني با سادم خان از او را به بيرون ازخانه دعوت كرده بودند.

به گفته وي، اعضاي خانواده سادم خان بعد از آن از او خبري بدست نياوردند تا اينكه صبح چهارشنبه جسد او را در نزديكي ارگون پيدا كردند.

محمد ياسين ياسين، مسئول اتحاديه خبرنگاران پكتيكا گفت كه تا اكنون هيچ شخص و يا گروهي مسئوليت قتل سادم خان را برعهده نگرفته است.

مركز خبرنگاران افغانستان نگرانی خود را در مورد مسؤنیت شغلی و جانی خبرنگاران در کشور و به ویژه در مناطق جنگی ابراز می دارد.

در سال جاری خوشيدی اين پنجمين خبرنگار و فعال رسانه ای است كه در افغانستان كشته مي شود.

پيش از اين يك خبرنگار از سوي آيساف درشهر  ترينكوت مركز ولایت ارزگان كشته شد، دو خبرنگار براثر انفجار ماين در شهر هاي هرات و مهترلام جان باختند و يك تن نيز بر اثر اصابت راكت طالبان در شهر كابل جان خود را از دست داده است.

با كشته شدن اين تعداد خبرنگاران، شمار جان باخته گان جامعه رسانه یی افغانستان بعد از سقوط رژيم طالبان در سال 1381،  به 32 تن رسيد كه 18 تن از آنان از شهروندان افغانستان هستند.