تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها در ولایت خوست ممنوع شد

6 حوت 1402

خوست- قوماندانی امنیه خوست، ضمن ممنوع اعلام کردن هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیوهای این ولایت، به مسؤلان رسانه‌ها هشدار داده است در صورتی که زمینه تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها را فراهم کنند، احضار و مورد پیگیرد قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامد این دستور بر کار رسانه‌های آزاد، خواستار لغو آن می‌باشد.

مرکز خبرنگاران افغانستان به نسخه‌ای از یک نامه رسمی که روز شنبه 5 حوت به امضاء «عبدالرشید عمری» قوماندان امنیه طالبان در ولایت خوست صادر شده است، دسترسی پیدا کرده است. در این نامه آمده است«: بعضی از رادیوهای خصوصی خوست به فساد اخلاقی دامن می زنند که مثال خوب آن نشر درس‌های مکاتب و یا برنامه‌های اجتماعی است که در آن دختران زیادی سهم می‌گیرند.» قوماندان امنیه خوست گفته است:« با سوء استفاده از همین برنامه‌های درسی و اجتماعی، دختران در وقت رسمی و غیر رسمی با گردانندگان برنامه‌ها تماس‌های غیرمشروع تلفونی برقرار می‌کنند که این نوع تماس‌های تلفونی از یک سو جامعه را به سوی فساد اخلاقی سوق می‌دهد و از طرف دیگر خلاف موازین اسلامی می‌باشد.»

 در نامه با بیان این‌که رادیوها و تلویزیون‌های محلی برای نشر برنامه‌های درسی مکاتب از ریاست معارف جواز ندارند، از ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت خواسته شده است تا این نامه را به رسانه‌ها ابلاغ کند. قوماندانی امنیه خوست در پایان نامه هشدار داده است در صورتی که رسانه‌های محلی به فراهم کردن زمینه تماس تلفنی دختران با برنامه‌های این رسانه‌ها ادامه دهند، مسؤلان آن‌ها احضار و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر در کنار رادیو و تلویزیون ملی(دولتی)، 15 رادیو و سه تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارد.

به طورمعمول،دستورالعمل‌های رسانه‌ای طالبان از طریق ریاست‌های استخبارات و امر به معروف به طور مستقیم و به صورت شفاهی به رسانه‌ها ابلاغ می‌شود و یا اجرا می‌شود اما هشدار کتبی قوماندانی امنیه خوست به رسانه‌های محلی در مورد پیامد ادامه فراهم کردن زمینه برقراری تماس تلفونی دختران با رسانه‌ها، در نوع خود بی‌سابقه است. این برداشت در میان شماری از خبرنگاران محلی وجود دارد که ریاست اطلاعات و فرهنگ برای صدور چنین هشداری زمینه سازی کرده است.

بخاطر بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در کشور از جمله در خوست، در این اواخر برنامه‌های آموزشی درس‌های مکاتب از طریق رسانه‌ها در این ولایت افزایش یافته است. منابع محلی در خوست به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که برخی از رسانه‌ها از کتاب‌های درسی خارج از نصاب تعلیمی معارف استفاده می‌کنند و در مواردی در فروش کتاب‌های درسی مورد نظرشان به قیمت بالاتر، دخیل بوده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان، تهدید قوماندانی امنیه خوست به احضار و پیگرد خبرنگاران و مسؤلان رسانه‌های این ولایت را بخاطر فراهم کردن زمینه تماس تلفونی دختران با رسانه‌ها، خلاف قانون رسانه‌های همگانی می‌داند.

مرکز خبرنگاران افغانستان نسبت به امکان مداخله بیشتر و افزایش محدودیت‌های کاری بر رسانه‌ها از طریق این دستورالعمل، خواستار لغو آن و رعایت حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی می‌باشد.

مطابق با قانون رسانه‌های همگانی که حکومت طالبان نیز آن را قابل اجرا دانسته است، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسؤلان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت کنند. بر مبنای این قانون، شکایت از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پیگیری شود، اما شواهد نشان می‌دهد که این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و مقام‌های غیر مسؤل به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم رسانه‌ها را تهدید و یا در کارهای آن‌ها مداخله می‌کنند.