مسؤلان سه رسانه و خبرنگار بازداشت شده درخوست بعد از دو روز آزاد شدند

توضیح عکس: از راست به چپ: سخی سرورمیاخیل، محمدالدین شاه خیالی، عبدالرحمان آشنا و پامیر اندیش مهیدی دو روز پیش به اداره امر به معروف خوست احضار و بازداشت شدند.

۲۰ ثور ۱۴۰۲

خوست- مسؤلان سه رسانه خصوصی و یک گزارشگر محلی در خوست که دو روز پیش بازداشت شده بودند، آزاد شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی این چهار کارمند رسانه‌، تصریح می‌کند که بازداشت آنان خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور بوده است و آزادی‌شان نباید سلب می‌شد.

یک منبع محلی در خوست به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که سخی سرورمیاخیل مدیر مسؤل  رادیو و تلویزیون غرغشت، محمدالدین شاه خیالی مدیر مسؤل رادیو ولس غژ، پامیراندیش مهیدی، مدیر مسؤل رادیو چنار و عبدالرحمان آشنا گزارشگر رادیو نن، حوالی ظهر امروز آزاد شده‌اند اما تا اکنون جزئیات و شروط آزادی آنان اعلام نشده است.

این کارمندان رسانه‌ای دو روز پیش( عصر روز دوشنبه) به اداره امر به معروف خوست احضار و بازداشت شدند. برپایه معلومات مرکز خبرنگاران افغانسستان، اداره امر به معروف مسؤلان این رسانه‌ها را متهم کرده بوده که اصول رسانه‌ای تعیین شده «امارت اسلامی» را در برنامه‌های رسانه‌ای اخیر خود رعایت نکرده‌اند. یک منبع محلی گفت که مسؤلان امارت در خوست به این رسانه‌ها در مورد نشر موسیقی هشدار داده بودند و احتمال می‌رود دلیل عمده بازداشت این چهار کارمند رسانه، نشر موسیقی باشد.

اما شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ «امارت اسلامی» در خوست گفته بود که مدیر مسؤل رادیو و تلویزیون غرغشت و مدیران رادیوهای چنار و ولس غژ  و همچنان گزارشگر رادیو نن بازداشت نشده‌اند، بلکه بخاطر «شریک کردن بعضی مسائل مهم ]رسانه ای[فراخوانده شده‌اند.»

مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز خرسندی از آزادی مدیران مسؤل رادیو و تلویزیون غرغشت و رادیوهای چنار و ولس غژ و گزارشگر رادیو نن، خاطر نشان‌ می‌سازد که بازداشت آنان خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور بوده است و آزادی‌شان نباید سلب می‌شد. مطابق با قانون رسانه‌های همگانی، رسانه ها و خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسؤلان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آنان را تهدید کنند بلکه باید از آنها حمایت کنند.

این چهار کارمند رسانه در حالی بعد از دو روز آزاد شدند که ماه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت طرح پیگیری امور و مسائل مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور را از طریق کمسییون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای اعلام کرد. برمبنای این طرح هیچ اداره دیگری حق مداخله در امور رسانه‌ها و کارهای خبرنگاران را ندارد.

مرکز خبرنگاران افغانستان در سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۳۷ رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله ۹۴ مورد بازداشت خبرنگاران ثبت کرده است که حداقل در مورد بازداشت‌ها، راه‌کار قانونی پیگیری از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای را نپیموده است.