۱۵ تن از مدیران مسؤل رسانه‌های ولایت خوست در زمینه تدوین پالیسی امنیتی آموزش دیدند

 

۱۷ جدی ۱۳۹۸

خوست- برنامه آموزشی تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌های خبری ولایت خوست که به  منظور کمک به ارتقاء‌ امنیت رسانه‌های خبری وکارمندان آن‌ها روی دست گرفته شده بود، به پایان رسید.

 

برنامه مذکور در بخش‌های توزیع و تشریح کتاب آموزشی رهنمای تدوین پالیسی امنیتی رسانه‌های خبری، تبادل تجارب مدیران مسؤل رسانه‌ها با یک‌دیگر، جمع‌آوری نظرها و پیشنهادهای شرکت کنندگان، و دادخواهی برای تامین امنیت رسانه‌ها و پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران عملی شده است.

نوراجان بهیر، نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان در ولایت خوست گفت که در این دوره آموزشی سه روزه ۱۵ تن از مدیران مسؤل رسانه‌های خبری ولایت خوست در مورد چگونگی تدوین پالیسی امنیتی در بخش‌های امنیت فیزیکی، آنلاین و دیجیتال و امنیت روانی آموزش دیده اند.

وی خاطر نشان کرد که مرکز خبرنگاران افغانستان در دو ماه آینده با مسؤلان رسانه‌ها در خوست زمینه چگونگی ساخت پالیسی امنیتی همکاری خواهد کرد تا بتوانند بر پایه یک برنامه مدون نگرانی‌های امنیتی خود را در مشورت با کارمندان شان مطرح کرده و راه‌های رسیدگی به این نگرانی‌ها را در نظر بگیرند.

زاهدشاه انگار، مدیر مسؤل رادیو "سولی پیغام" با مفید ارزیابی کردن این برنامه گفت:"تدوین پالیسی امنیتی برای رسانه‌ها برای ما یک موضوع تازه است و ما از مرکز خبرنگاران افغانستان بخاطر برگزاری این دوره آموزشی تشکر می‌کنیم."

وی افزود:" پالیسی امنیتی برای یک رسانه بخصوص با توجه به شرایط کنونی کشور یک ضرورت جدی است و ما حتما برای رادیوی خود بخاطر مدیریت خطرهای احتمالی یک پالیسی امنیتی خواهیم ساخت."

رضوان میاخیل، مسؤل امور نشراتی رادیو و تلویزیون "غرغشت" گفت که پالیسی امنیتی را به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی مد نظر خواهد گرفت و با آن را در همکاری کارمندان این رسانه تدوین خواهد کرد.

وی افزود:" هر چند ما تدابیر خاصی را در زمینه امنیت و مصونیت رادیو و تلویزیون غرغشت و کارمندان آن عملی می‌کنیم اما اکنون بعد از برنامه آموزشی مرکز خبرنگاران افغانستان تصمیم گرفته‌ایم تمام تدابیر را در چوکات یک پالیسی در آورده و عملی سازیم."