قطع نشرات یک رادیو محلی در خوست در پی باران شدید و وزش طوفان

شنبه، ١١ اسد ١٣٩٣

خوست: ریزش باران شدید و طوفان در شهر خوست، به تجهیزات رادیو محلی"د سولی پیغام" آسیب جدی وارد کرده و سبب قطع نشرات این رسانه شده است.

در خبرنامه ای که از سوی این رادیو به نشر رسیده آمده است که بر اثر این رویداد طبیعی، آنتن این رسانه، گیرنده، صفحه تولید برق آفتابی و شبکه اینترنت و سایر تجهیزات تخنیکی آن تخریب گردیده است.

گفته شده است که ریزش باران شدید و طوفان به ساختمان این رسانه نیز آسیب رسانده و در حال حاضر نشرات آن قطع می باشد.

زاهد شاه انگار، مدیر مسؤل د سولی پیغام رادیو یا رادیو پیام صلح با سنگین خواندن این خسارات، از نهادها و افراد دارای توانمندی مالی خواسته است تا به این رسانه را در راستای فعالیت مجدد کمک کنند.

رادیو غیر دولتی د سولی پیغام حدود ده سال پیش در شهر خوست در جنوب کشور راه اندازی شد و از جمله رسانه های فعالیت این ولایت به شمار می رفت.