آغاز فعالیت ماهنامه دولتی« سرپل»

آغاز فعالیت ماهنامه دولتی« سرپل»

سرپل، 13 ثور 1390

نشریه دولتی « سرپل» از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت سرپل آذین چاپ یافت.

سید کریم جاوید، مدیر مطبوعات ولایت سرپل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این ماهنامه در راستای بازتاب کارکردهای اداره محلی سرپل راه اندازی گردیده است.

وی افزود این نشریه، رنگی و در 55 صفحه با کمک مالی اداره توسعه ای ملل متحد(UNDP) با تیراژ 2000 شماره چاپ شده است .به گفته مسئول مطبوعاتی ولایت سرپل، اولین شماره این ماهنامه کارکردهای ادارات مختلف سرپل طی سال 1389 را به منظور اطلاع رسانی به مردم ولایت به نشر رسانده است.

جاوید گفت که در نظراست در شماره های بعدی این ماهنامه موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز به نشر برسد.

محمد یونس رسولی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ سرپل نیز آغاز فعالیت ماهنامه سرپل را در راستای اطلاع رسانی به مردم موثر خواند اما خواستار توجه بیشتر به رسانه ها دراین ولایت گردید.

وی گفت که در حال حاضر فعالیت رسانه ای به ویژه چاپی، در سرپل کمرنگ است و شمار اندکی از نشریات به صورت وقفه ای منتشرمی گردند.

به گفته رسولی، ماهنامه دولتی آیینه سرپل به دلیل مشکلات مالی از نشر بازمانده است و شماری دیگر از نشریات از جمله ماهنامه سیمای زن، جوانان، آیینه معارف، آیدین و پیام هدهد بلخاب نیز با وقفه به نشر می رسند.

ولایت سرپل با حدود 505 هزار نفر جمعیت در شمال کشور موقعیت دارد و تشکیلات ادرای آن شامل هفت ولسوالی سرپل، بلخاب، سوزمه قلعه، صیاد، کوهستانات، سانچارک و گوسفندی می باشد.

دراین ولایت رادیو محلی دولتی با حدود سه ساعت نشرات صبحگاهی و رادیو غیر دولتی بانو با تقریبا 12 ساعت نشرات در طول شبانه روز فعال است که تنها مرکز ولایت را و شماری از روستاهای اطراف را تحت پوشش قرار می دهند.

برنامه های تلویزیون های غیر محلی راه فردا، آیینه، آریانا، طلوع و ملی نیز در مرکز و حومه شهر سرپل قابل دریافت است.