نخستین هفته نامه ازبکی زبان سمنگان منتشر شد

یک شنبه ۱۶ سنبله ۱۳۹۳

ایبک: نخستین شماره هفته نامه ازبکی زبان آیبیک کوز گوسی( آیینه ایبک) که به ابتکار شماری از جوانان ایجاد گردیده است، منتشر شد.

این هفته نامه روز شنبه طی مراسمی رسمی با حضور شماری از مسؤلان محلی و فرهنگان این ولایت افتتاح شد.

خیرالله انوش والی سمنگان که در این مراسم شرکت کرده بود از آغاز نشر این هفته نامه استقبال کرد و آن را برای غنای فرهنگی کشور مهم خواند.

وی با اشاره به سابقه فرهنگ و ادبیات ازبکی، گفت که چاپ نشریه آیبیک کوز گوسی به غنا و پرباری این زبان کمک خواهد کرد.

فتح الله وافی، رییس اطلاعات و فرهنگ این ولایت نیز گفت که آزادی بیان و توسعه فعالیت رسانه های آزاد از جمله دستاوردهای مهم دولت می باشد.

وی ضمن ابراز خرسندی از نشر این هفته نامه افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ مطابق با قانون اساسی و قانون مطبوعات کشور بنابر مسؤلیت خود در برابر مردم از رسانه های آزاد حمایت می کند.

لعل محمد لامع ترکستانی، صاحب امتیاز آیبیک کوزگوسی گفت که این نشریه به ابتکار و حمایت شماری از جوانان و بعد از کسب جواز از وزارت اطلاعات و فرهنگ منتشر شده است.

وی گفت که روشن ساختن ذهنیت مردم در مورد تحولات کشور از جمله وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی سمنگان از اهداف اصلی نشر این هفته نامه است.

به گفته ترکستانی، آنان مصمم هستند تا با استفاده از فرصتی که بدست آورده اند در مورد نارسایی های موجود اطلاع رسانی کنند و مردم را از اوضاع پیرامون شان مطلع سازند.

صاحب امتیاز آیبیک کوز گوسی افزود که این نشریه با تیراژ یک هزار نسخه و رنگی در چهار صفحه منتشر می شود و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد.

درحال حاضر افزون بر هفته نامه آیبیک کوز گوسی، پنج هفته نامه دیگر نیز در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان منتشر می شود  و سه رادیو خصوصی نیز دراین شهر فعالیت دارد.پژواک