رئیس تلویزیون متیرا از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد

۱۳ دلو ۱۳۹۹

مزارشریف- محمد رحیم صالح، رئیس  تلویزیون خصوصی متیرا شام امروز از یک حمله مسلحانه در مزارشریف جان به سلامت برد.

فرماندهی پولیس بلخ با نشرخبرنامه ای گفته است که طبق ادعای صالح، حوالی ساعت ۵:۵۰ دقیقه شام امروز هنگامی که او قصد داشت از دفتر کارش به سوی خانه‌ برود، در شهرک خالد ابن ولید شهر مزارشریف از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته است.

در این خبرنامه آمده است که در این رویداد به رئیس تلویزیون میترا آسیب نرسیده است و پولیس چگونگی آن را بررسی و نتیجه را با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت.

حبیب‌الله نجفی‌زاده، نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان  در بلخ می‌گوید که شهرک خالد ابن ولید، جایی که تلویزیون میترا قرار دارد، از محل‌های به نسبت امن مزارشریف به شمار می‌رود.

مرکز خبرنگاران افغانستان حمله مسلحانه علیه رئیس تلویزیون میترا را  محکوم می‌کند و نهادهای امنیتی می‌خواهد این رویداد  را به شکل فوری و شفاف بررسی کنند و نیتجه آن را با رسانه ها شریک سازند.

این رویداد در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر میزان حمله بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور به طور چشم گیری افزایش یافته است.

بر پایه آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، درسال جاری هجری شمسی، حداقل ۱۰۰ رویداد علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور به ثبت رسیده است که بیشتر آن‌ها تهدید و خشونت فیزیکی بوده است. در این سال هفت خبرنگار و کارمند رسانه و یک خبرنگار سابق جان خود را  از دست دادند که بیشتر آن در نتیجه حمله‌های هدفمند بوده است.