معذرت خواهی کافی نیست، منشی والی کندز باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد

معذرت خواهی کافی نیست، منشی والی کندز باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد

۱۶ جدی ۱۳۹۳

کندز: مرکز خبرنگاران افغانستان، معذرت خواهی منشی والی کندز را بخاطر خشونت و توهین یک خبرنگار کافی نمی‌داند و از نهادهای مربوط می‌خواهد وی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

فیصل نوری، خبرنگار رادیو و تلویزیون محلی خاور دو روز پیش در جریان معرفی رئیس دانشگاه کندز، در حال پوشش اعتراض و مخالفت شماری از استادان با این مسئله در برابر چشمان والی از سوی میرویس احمدزی منشی وی لت وکوب و توهین شد.

در پی اعتراض گسترده خبرنگاران و دادخواهی آنان، روز گذشته اسدالله عمرخیل والی کندز نشستی با خبرنگاران داشت و منشی وی بخاطر بروز این مسئله معذرت خواهی کرد و والی نیز خواستار حل این مسئله و آشتی دو جانب شد.

اما رحمت الله همنوا، مسؤل ولایتی مرکز خبرنگاران افغانستان در کندز می‌گوید که جامعه رسانه یی این ولایت به شدت نسبت به بروز این مسئله ناراحت هستند و معذرت خواهی را کافی نمی‌دانند. می‌خواهند به آن از طریق مراجع عدلی و قضایی رسیدگی شود.

به گفته وی، پیش از این نیز به شیوه برخورد و رفتار منشی والی با خبرنگاران اعتراض شده بود و خبرنگاران می‌خواهند نامبرده تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان از والی کندز می‌خواهد قضیه لت وکوب و توهین یک خبرنگار را که هنگام کار و فعالیت رسمی رخ داده است، ساده نپندارد و به عنوان نماینده رئیس جمهور در ولایت، زمینه پیگیری آن را از طریق قانون فراهم سازد.

این نهاد مدافع آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه یی بر این باور است که معذرت خواهی عاملان خشونت علیه خبرنگاران که تحت فشار صورت می‌گیرد، به نوعی بخشی از یک فرهنگ معافیت از مجازات است و باید با رسیدگی به این مسائل از طریق مراجع قانونی به این فرهنگ پایان داده شود.