سرپرست ولایت کندز به اقدامات غیر قانونی خود علیه خبرنگاران این ولایت پایان دهد

۲۳ میزان ۱۳۹۳

کندوز: مرکز خبرنگاران افغانستان، احضار سه تن از فعالان رسانه ای کندز را به سارنوالی/دادستانی امنیت ملی محکوم می کند و از والی این ولایت می خواهد به این گونه اقدامات غیر قانونی خود پایان بدهد.

سارنوالی ولایت کندوز در یک مکتوب رسمی، عبدالله رسولی، مسؤل دفتر نهاد رسانه ای مدیوتیک و محمد غفران آرمان و اسلام الدین صاحب زاده خبرنگاران بنیاد فرهنگ و ارتباط رسانه ای این ولایت را احضار کرده است.

این اداره گفته است که این احضار بر پایه شکایت والی(سرپرست ولایت) مبنی برتوهین و تحقیر مقام ولایت از سوی این سه تن صورت گرفته است و این افراد در این زمینه مورد تحقیق قرار خواهند گرفت.

در احضاریه در مورد شکایت  سرپرست ولایت از مسؤل دفتر میدیوتیک و دو خبرنگار نامبرده جزئیات بیشتری ارایه نشده است.

kunduz governor

دو هفته قبل دو خبرنگار محلی از سوی محافظان غلام سخی بغلانی، سرپرست ولایت کندز در دروازه ساختمان ولایت مورد لت و کوب و توهین قرار گرفتند. این اقدام با اعتراض تند خبرنگاران مواجه شد و آنان ضمن دادخواهی در این زمینه، پوشش رویدادهای مربوط اداره محلی را تحریم کردند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از غلام سخی بغلانی، سرپرست ولایت کندز می خواهد به قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی کشور که دولت مطابق با آنها به حمایت از خبرنگاران و فعالیت رسانه های آزاد متعهد شده است، احترام بگذارد و از قدرت خود بخاطر اعمال فشار بر این قشر دست بردارد.

از بغلانی به عنوان نماینده ارشد دولت مرکزی در کندز انتظار می رود تا شکایتش ازاین افراد را با وضاحت بیان و از طریق کمیسیون رسانه های همگانی پیگیری نماید.

مرکز خبرنگاران افغانستان این گونه اقدامات سرپرست ولایت کندز را به هیچ وجه قابل قبول نمی داند و این قضیه را در سطوح مختلف پیگیری خواهد کرد.