ایجاد صندوق کمک برای حمایت از تحصیل کودکان سلطان منادی

ایجاد صندوق کمک برای حمایت از تحصیل کودکان سلطان منادی

کابل، 1 سنبله 1391

روزنامه نیویورک تایمز  یک صندوق جمع آوری کمک برای حمایت از تحصیل کودکان سلطان محمد منادی، خبرنگار فقید افغان که سه سال قبل در قندوز کشته شد، ایجاد کرده است.

سلطان محمد منادی، 34 ساله، 18 سنبله 1388 خورشیدی در جریان عملیات" نجات" نظامیان بریتانیایی در ولسوالی چهار دره قندوز جان خود را ازدست داد اما استفان فارل همکار خارجی وی آزاد شد.

روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد در حال حاضر هزینه  تامین مخارج اساسی زنده گی خانواده منادی وجود دارد اما دوستان وهمکاران او تصمیم گرفته اند با استفاده از کمک خواننده گان این روزنامه، صندوقی را برای حمایت از آموزش کودکان این خبرنگار ایجاد کنند.

گفته شده است که منادی باور داشت که فراگرفتن دانش، کلید ثبات افغانستان است.

همکاران و دوستان منادی گفته اند که فراهم کردن هزینه آموزش دو پسر سلطان محمد منادی، بهترین راه برای به گرامی داشت خاطره او است.

این صندوق کمک آموزشی در برگیرنده کمک هایی است که از هنگام جان باختن منادی از سوی خواننده گان روزنامه اهدا شده است و یا اکنون از سوی همکاران و دوستان او در نیویورک تایمز پرداخت می شود.

برای پرداخت کمک های مالی به این صندوق  به این نشانی مراجعه کنید