والی بغلان باید بخاطر برخورد نادرست و حبس خبرنگاران تحت پیگرد قرار بگیرد

والی بغلان باید بخاطر برخورد نادرست و حبس خبرنگاران تحت پیگرد قرار بگیرد

۴ جوزا ۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، برخورد نادرست والی بغلان با سه تن از خبرنگاران یک رسانه خصوصی و حبس موقت آنان را اقدامی غیر قانونی می داند و به شدت محکوم می کند.

نورآقا شریفی، مدیر مسؤل تلویزیون غیر دولتی آرزو می گوید که عبدالحی نعمتی والی بغلان امروز بعد از این که با پرسش های جدی گزارشگر این رسانه مواجه می شود، با ناراحتی دستور می دهد تا زمانی که جریان مصاحبه را حافظه کمره اش حفظ نکرده است اجازه نخواهد یافت از دفترش بیرون شود.

شیرمحمد جهش، نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان در بغلان می گوید که گزارشگر و دو فلمبردار تلویزیون آرزو بعد از حدود یک ساعت حبس موقت اجازه یافته اند از دفتر والی بیرون شوند.

به گفته مدیر مسؤل تلویزیون آرزو، اعضای این تیم خبری با وجود اصرار والی جریان مصاحبه را حذف نکرده اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان، این اقدام والی نشانه واضح از زورگویی و قانون گریزی والی می داند و از حکومت مرکزی می خواهد وی را به بخاطر این قضیه تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

حکومت، مطابق با قانون اساسی افغانستان موظف به حمایت از آزادی بیان است و بر مبنای قانون رسانه های همگانی کشور هیچ مقامی خارج از چارچوب قانون نمی تواند فعالیت رسانه های آزاد را منع، تحریم و با محدود کند.

در ماه دلو ۱۳۹۲ رویدادی مشابه در کابل رخ داد. در آن زمان داوود سلطان زودی که از جمله نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بود، خبرنگار تلویزیون کابل نیوز و فلمبردارش را به دلیل طرح سؤالی در مورد خانواده اش، به مدت سه ساعت در حبس خانگی نگهداشت.

اما با وجود صراحت قانون و تعهد حکومت به رعایت آن، سلطان زوی هرگز مورد پیگرد قرار نگرفت و حتی به دلیل حمایت از نامزدی محمد اشرف غنی رئیس جمهور، به عنوان مشاور ریاست جمهوری گماشته شد.