نماینده بغلان در مجلس از مدیر مسؤل تلویزیون تنویر معذرت خواهی کرد

نماینده بغلان در مجلس از مدیر مسؤل تلویزیون تنویر معذرت خواهی کرد

۷ ۱ جوزا ۱۳۹۴

پلخمری: عاشق الله وفا، نماینده مردم بغلان در مجلس نمایندگان، ۱۲ روز بعد از توهین و تهدید به مرگ مدیر مسؤل تلویزیون تنویر، از وی معذرت خواهی کرد.

عاشق الله، امروز با حضور در خانه دلاور ایماق از دیگر نمایندگان بغلان در پارلمان، از شیر محمد جهش معذرت خواست اما با وصف آن، مدعی شد که فایل صوتی منسوب به وی، از سوی سازمان استخبارات پاکستان(آی اس آی) و در پیوند به مخالفتش با امضای تفاهم نامه دو جانبه استخباراتی بین افغانستان و پاکستان، تهیه شده است.

اما جهش با رد این ادعا گفته است که این هیچ گونه جعلی در این زمینه صورت نگرفته است و نهادهای مربوط دولتی می توانند در این زمینه تحقیق کنند.

در پی نشر این فایل صوتی، نهادهای مدافع خبرنگاران و شماری زیادی از باشندگان بغلان به ویژه علمای دین واکنش تندی نشان دادند و از نهادهای مربوط دولتی خواستند این وکیل را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

در این میان هر چند شماری از هواداران عاشق الله وفا نیز به  حمایت از وی در پل خمری تجمع کردند و این فایل را جعل خواندند اما اما سطح واکنش ها به این قضیه سرانجام نامبرده را مجبور ساخت، از عملکرد خود معذرت خواهی کند.

شیرمحمد جهش به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که وی در پی معذرت خواهی این وکیل، از شکایت خود صرف نظر کرده است اما دیگر موارد مربوط به این قضیه به مردم و دولت مربوط می شود.

مرکز خبرنگاران افغانستان، ضمن ابراز خرسندی از پوزش خواهی عاشق الله وفا، از مراجع مربوط دولتی می خواهد که نامبرده را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

این نهاد مدافع آزادی رسانه ها و آزادی بیان، دریافته است که مدیر مسؤل تنویر زیر فشار قرار گرفته و بخاطر نجات از تهدید وکیل مذکور، از شکایت خود صرف نظر کرده است، از همین رو نهادهای عدلی باید با پیگرد قانونی وفا، اجازه ندهند زورمندان با این گونه اقدمات نمایشی، راه گریز از مجازات را برای خود حفظ کنند.