زورمندان محلی به جنجال و پرونده سازی علیه تلویزیون تنویر پایان دادند

زورمندان محلی به جنجال و پرونده سازی علیه تلویزیون تنویر پایان دادند

پلخمری،‌ ١٢ اسد ١٣٩٢

یک هفته دادخواهی علیه خشونت طلبی و قانون گریزی زورمندان محلی در پل خمری نتیجه داد و آنان از مدیر مسئول تلویزیون تنویر و تیم خبری آن پوزش خواستند و به پرونده سازی علیه این رسانه پایان دادند.

روز یک شنبه هفته گذشته خبرنگار و فلمبردار تلويزيون تنوير در حال بازگشت از مراسم معرفی شاروال جديد پلخمری،‌ از سوی چند تن از افراد نزديك به سید مقصود سادات، شاروال سابق اين شهر،‌ مورد هجوم قرار گرفتند.

به گفته شیرمحمد جهش، مدیر مسئول تنویر، افراد  مهاجم از جمله یک محافظ سید مقصود سادات و یک تن از نزدیکان وی، پس از لت و کوب شدید خبرنگار و فلمبردار این تلویزیون، موتر و وسایل کاری شان را با خود برده بودند.

اما پس از آن که پولیس حکم جلب مهاجمان را صادر کرد، سید محمود سادات، رئیس عدلیه بغلان که برادر شاروال سابق است مدیر مسئول تلویزیون تنویر را تهدید کرده بود که در صورت پس نگرفتن شکایت خود، علیه آنها اقدام خواهد کرد.

دو روز پس از آن، شفيق الله،‌ برادر زاده سید مقصود سادات به تشویق مادر اش که رئیس دیوان امنیت عامه محکمه بغلان است، علیه شیر محمد جهش پرونده سازی کرده و از وی به اتهام اقدام به آدم ربایی، شکایت کردند.

شیرمحمد جهش به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت:" پولیس مرا بنابر شکایت شفیق الله جلب کرد؛ یک روز به مدت سه و نیم ساعت در توقیف خانه پولیس بودم و فردای آن روز هم برای تحقیق به مدیریت جنایی رفتم اما فرد شاکی نتوانست شواهدی برای اثبات ادعای خود ارایه کند."

به گفته وی، این اقدام  تنها در راستای فشار بر تیم کاری تلویزیون تنویر و بخاطر این که آنان از شکایت خود علیه افراد شاروال سابق صرف نظر کنند، طرح ریزی شده بود.

مدیر مسئول تلویزیون تنویر افزود که سر انجام روز یک شنبه بنابر درخواست شماری از نماینده گان شورای ولایتی و شورای ملی، نماینده گان جامعه مدنی و خبرنگاران یک نشست دایرشد تا به این جنجال از طریق سنتی پایان بدهند.

جهش گفت:" سید محمود سادات به نماینده گی از شاروال سابق  و مهاجمان از ما عذر خواهی کرد و قرار شد که هر دو طرف از شکایت خود صرف نظر کنند و ما هم مجبور شدیم به احترام نماینده گان مردم این تصمیم آنان را بپذیریم."

مدیر مسئول تلویزیون تنویر افزود که وی با حضور دراین نشست و جمع بندی شرایط به این نتیجه رسیده است که "قدرت مافیایی" خانواده شاروال سابق، بر تلویزیون تنویر جنجال آفرین است.

مركز خبرنگاران افغانستان هر چند از پوزش خواهی از تیم کاری تلویزیون تنویر بخاطر خشونت و پرونده سازی علیه آنان استقبال می کند اما از این که قانون علیه زورمندان اجرا نشده است، نگران است.

این نهاد مدافع فعالیت آزاد رسانه ای از حکومت افغانستان می خواهد به زورمندان محلی اجازه ندهد تا بعد از ارتکاب خشونت و استفاده نا بجا از قدرت شان، با یک پوزش ساده به خود مصئونیت بدهند و از مجازات معاف شوند.