همسر محسن هاشمي: قاتلان شوهرم بايد اعدام شوند

همسر محسن هاشمي: قاتلان شوهرم بايد اعدام شوند

چاريكار،‌ 20 اسد 1392

دو برادر محمد محسن هاشمي،‌ مجري راديو خصوصي صداي نجراب،‌  هر  كدام به جرم مشاركت در قتل اين مجري جوان به 16 سال زندان محكوم و پدر و يك برادر ديگر وي برائت گرفته اند اما همسر مقتول و سارنوال ولسوالي اين احكام را ناعادلانه مي دانند.

محسن هاشمي روز 12 ماه ثور سال جاري ناپديد و جسد وي 18 روز بعد از يك چاه در 500 متري خانه اش در روستاي پاريات در شش كيلومتري مركز ولسوالي نجراب پيدا شد.

يك منبع در صحت عامه كاپيسا گفت كه تيم صحي در آن زمان به اين نتيجه رسيد كه مرگ محسن بر اثر يك زخم عميق ناشي از ضربه يك شي برنده و گلوله تفنگچه بوده است.

در پي آن،‌  پدر و سه برادر محسن به اتهام مشاركت در اين قتل بازداشت و پرونده آنان براي تحقيق و رسيده گي به نهادهاي عدلي و قضايي ولايت فرستاده شد.

يك و نيم ماه بعد در 17 سرطان، محكمه ابتدايي نجراب احكام خود در مورد اين قضيه اعلام كرد و در نهايت‌ مولوي محمد آصف 37 ساله و وسيم ‌28 ساله،  برادر بزرگ و ميانه محسن را به جرم قتل اين جوان به 16 سال زندان محكوم كرد و پدر و برادر كوچكتر وي را به علت "نبود شواهد جرم" بيگناه شناخت.

قاضي خداداد،‌ رئيس محكمه ابتدايي نجراب به مركز خبرنگاران افغانستان گفت اين احكام بر اساس ماده 395 قانون جزا صادرشده است اما طرفين قضيه حق دارند عليه آن در محاكم دوم و سوم اقدام كنند.

به گفته قاضي خداداد،‌ پرونده اين قضيه به محكمه ولايت فرستاده شده است و قرار است به زودي محكمه دوم نيز برگزار شود.

اما همسر محسن هاشمي به نتايج اين محاكمه اعتراض دارد و مي گويد كه محاكمه عادلانه نبوده است.

عبدالمطلب حامد،‌  صاحب امتياز و مدير مسئول راديو صداي نجراب گفت كه خانم هاشمي به او گفته است كه همه متهمان در قتل محسن دخيل بوده اند و مستحق مرگ هستند.

وي گفت:" همسر محسن از من خواست كه نام وي به دليل ملاحظات خانواده گي و امنيتي افشا نشود اما گفت كه همه اين افراد را در قتل شوهرش مقصر مي داند و در عين حال نگران است كه با توجه به فساد اداري در نهادهاي عدلي و قضايي،‌ آنها آزاد شوند و به او آسيب برسانند."

حامد گفت كه محسن هاشمي طبق معمول از ساعت 6 صبح تا 10 صبح و از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب در راديو كار مي كرد و در جريان روز در دوكان شخصي اش مصروف ارايه خدمات تخنيكي در مورد ديش هاي ماهواره اي و تعميركمپوتربود و گاه و بيگاه به صورت غير رسمي براي كارهاي مشابه به قرارگاه نيروهاي فرانسوي نيز مي رفت.

مدير مسئول راديو صداي نجراب گفت:" خانم محسن به من گفت كه به جز يك برادر  محسن،‌ پدر و سه برادر ديگرش همواره به دليل كارهاي نيمه وقت او در قرارگاه نيروهاي فرانسوي با او مخالفت مي كردند و حتي يك دفعه قصد كشتن اش را داشتند كه همسايه ها مانع شده بودند."

محمد داوود،‌ سارنوال نجراب نيز گفت كه احكام ناعادلانه بوده و مصمم است عليه آن اقدام كند.

وي گفت:" ما بعد از تحقيق از متهمان،‌ از قاضي خواسته بوديم كه مطابق با ماده 395 قانون جزا،‌ مولوي آصف و وسيم را به خاطر ارتكاب قتل همراه با قصد و اراده به اعدام يا حبس ابد و براي پدر و برادرش ديگرش نيز به اتهام مشاركت در قتل احكامي مشابه صادر كند اما قاضي از ماده 396 كه خفيف تر است استفاده كرده است."

سارنوال نجراب افزود كه طبق تحقيقات و شواهد همسايه ها، محسن به خاطر آن چه كه سركشي از خواسته هاي پدر و مادرش خوانده شده،‌ آق شده بود و اين قضيه سبب تشديد خصومت ها بين آنان گرديده بود.

محمد محسن 30 ساله،‌ درسال 1388، همزمان با آغاز فعاليت راديو صداي نجراب،‌ كار خود را به عنوان گرداننده برنامه فرهنگي" مرواريد هاي هنر" و برنامه اجتماعي سياسي رويدادهاي هفته" آغاز كرد.

در حال حاضر همسر محسن با دختر خوردسال اش كه حدود يك سال عمر دارد در خانه پدرش زنده گي مي كند.

مركز خبرنگاران افغانستان برگزاري محاكمه عوامل قتل محسن هاشمي را يك گام رو به جلو در راستاي تامين عدالت مي داند اما در عين حال خواستار رسيده گي به شكايت همسر مقتول و  صدور حكم نهايي مبتني بر قانون جزاي كشور و ضمانت اجرايي آن مي باشد.

اين نهاد مدافع آزادي بيان و فعاليت آزاد رسانه اي از حكومت افغانستان مي خواهد تا نگراني هاي همسر مقتول را به وي‍ژه در زمينه امنيت جاني و رواني جدي بگيرد و به آن رسيده گي كند.