نگرانی از وضعیت خبرنگاران ربوده شده فرانسوی در ولایت کاپیسا

نگرانی از وضعیت خبرنگاران ربوده شده فرانسوی در ولایت کاپیسا

کابل، 15 سرطان 1389

مر کز خبرنگاران افغانستان در مورد سرنوشت خبرنگاران ربوده شده فرانسوی و مترجم افغان شان شدیدا نگران است و از مقامات افغان و بین المللی می خواهد در راستای رهایی افراد ربوده شده اقدام کنند.

بعد از آن که خبرنگاران ربوده شده در 23 حمل سال جاری در یک ویدئو ظاهر شده و تقاضای  کمک کردند، تا اکنون هیچ خبری از آنان در دست نیست.

هروه گکه و استفان تپونیه خبرنگاران شبکه 3 تلویزیون فرانسه و محمد رضا  تبعه افغانستان که به عنوان مترجم این خبرنگار را همراهی می کرد 8 جدی 1388 خورشیدی از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا ربوده شدند.طالبان گفته بودند حاضر هستند افراد ربوده شده را در برابر رهایی شماری از زندانیان این گروه، آزاد کنند.

ربودن خبرنگاران و استفاده از آنان بخاطر برآوردن شده مقاصد سیاسی و یا بدست آوردن منافع مادی، یک حرکت غیر انسانی است که مانع اطلاع رسانی واقعیت ها و محدود کردن آزادی بیان می شود که باید تمام جوانب درگیر از آن بپرهیزند.

پیش از این خبرنگارعراقی روزنامه گاردین بریتانیا و دو همکار افغان وی در ولایت کنر و در یک رویداد دیگر یک خبرنگار ناروژی با همکار افغان اش در همین ولایت از سوی طالبان و یا دیگر گروهای شورشی ربوده شده بودند که سپس رها شدند.