متهمان به قتل محسن هاشمی آزاد شدند

متهمان به قتل محسن هاشمی آزاد شدند

محمود راقی،‌ ۲۳ سنبله ۱۳۹۲

محكمه ولايت كاپيسا،‌ دو متهم به قتل محسن هاشمي،‌ مجري راديو خصوصي صداي نجراب را كه از سوي محكمه ابتدايي به ۱۶ سال زندان محكوم كرده بود،‌ بي گناه شناخت و دستور آزادي آنان را صادر كرد اما سارنوالي/دادستاني آن را غير عادلانه خوانده و فرجام خواسته است.

حبيب فيضي،‌ سارنوال تعقيب قضايي سارنوالي كاپيسا به مركز خبرنگاران افغانستان گفت كه هيئت قضايي در جلسه علني كه ۲۰ سنبله برگزار شد،‌ با استناد به ماده ۲۵ قانون اساسي و ماده چهار قانون جزا و بنابر آن چه نبود دلايل الزام و شواهد جرم خواند،‌ اين دو متهم را بي گناه شناخت و دستور آزادي آنها را صادر كرد.

محسن هاشمي روز ۱۲ ماه ثور سال جاري ناپديد و جسد وي ۱۸ روز بعد از يك چاه در ۵۰۰ متر خانه اش در روستاي پاريات در شش كيلومتري مركز ولسوالي نجراب پيدا شد.

تيم صحي در آن زمان به اين نتيجه رسيد كه مرگ محسن بر اثر يك زخم عميق در ناحيه سر و اصابت گلوله تفنگچه بوده است.

در پي آن،‌ محمد هاشم پدر و مولوي محمد آصف،‌ وسيم  و قاري عارف سه برادر محسن را به اتهام مشاركت در قتل بازداشت كرد.

يك و نيم ماه بعد در ۱۷ سرطان، محكمه ابتدايي نجراب احكام خود در مورد اين قضيه اعلام كرد و در نهايت‌ مولوي محمد آصف  و وسيم ‌ را به جرم قتل اين جوان به ۱۶ سال زندان محكوم كرد و پدر و برادر كوچكتر وي را به علت "نبود شواهد جرم" بي گناه شناخت.

اما حبيب فيضي، سارنوال تعيقب قضايي سارنوالي كاپيسا مي گويد كه احكام محكمه اول و دوم غير عادلانه است و سارنوالي فرجام خواسته است.

وي گفت افزود:" ما دلايل و شواهد كافي در مورد نقش محمد هاشم، پدر محسن و سه برادرش قاري عارف‌، مولوي آصف و وسيم را به محكمه ارايه كرديم و خواستار صدور حكم اعدام بر هر چهار تن آنان شده بوديم اما محكمه ابتدايي تنها دو تن را به ۱۶ سال زندان محكوم كرد و پس از آن محكمه نيز اين دو تن را بي گناه شناخت."

فيضي گفت:" ما با پر كردن فورم فرجام خواهي شكايت خود را نسبت به صدور احكام براي اين چهار متهم تكميل كرده و براي رسيدگي به لوي سارنوالي مي فرستيم تا از آن طريق به استره محكمه/دادگاه عالي فرستاده شود."

همسر محسن هاشمي،‌ نيز اين چهار تن به قتل شوهرش متهم كرده و خواستار صدور حكم اعدام براي آنان شده است.

وي پس از صدور احكام محكمه ابتدايي گفته بود كه نگران است با توجه به فساد اداري در نهادهاي عدلي و قضايي،‌ اين افراد آزاد شوند و به او آسيب برسانند.

محمد محسن ۳۰ ساله،‌ درسال ۱۳۸۸، همزمان با آغاز فعاليت راديو صداي نجراب،‌ كار خود را به عنوان گرداننده برنامه فرهنگي" مرواريد هاي هنر" و برنامه اجتماعي سياسي رويدادهاي هفته" آغاز كرد.

به گفته عبدالمطلب حامد،‌ مدير مسئول راديو صداي نجراب،‌ محسن هاشمي معمول از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ صبح و از ساعت ۵ بعد از ظهر تا ۸ شب در راديو كار مي كرد و در جريان روز در دوكان شخصي اش مصروف ارايه خدمات تخنيكي در مورد ديش هاي ماهواره اي و تعميركمپيوتربود و گاه و بيگاه به صورت غير رسمي براي انجام كارهاي مشابه به قرارگاه نيروهاي فرانسوي نيز مي رفت.

مدير مسئول راديو صداي نجراب گفت:" خانم محسن به من گفت كه به جز يك برادر  محسن،‌ پدر و سه برادر ديگرش همواره به دليل كارهاي نيمه وقت او در قرارگاه نيروهاي فرانسوي با او مخالفت مي كردند و حتي يك دفعه قصد كشتن اش را داشتند كه همسايه ها مانع شده بودند."

سارنوالي ولسوالي نجراب نيز گفته است كه طبق تحقيقات و شواهد همسايه ها، محسن به خاطر آن چه كه سركشي از خواسته هاي پدر و مادرش خوانده شده،‌ عاق شده بود و اين قضيه سبب تشديد خصومت ها بين آنان گرديده بود.

در حال حاضر همسر محسن با دختر خوردسال اش كه حدود يك سال عمر دارد در خانه پدر خود زندگي مي كند.

مركز خبرنگاران افغانستان اما ضمن ابراز نگراني در مورد شيوه رسيدگي به قضيه قتل محسن هاشمي،‌ از لوي سارنوالي و دادگاه عالي مي خواهد تا به نگراني هاي همسر مقتول و جامعه خبرنگاري را جدي بگيرد وعدالت را در مورد عوامل اين جنايت اجرا كند.

اين نهاد مدافع آزادي بيان و فعاليت آزاد رسانه اي با پيگيري اين قضيه و چگونگي رسيدگي به آن،‌ به زودي عليه افزايش موارد خشونت ها عليه خبرنگاران يك كمپاين و دادخواهي سراسري راه اندازي خواهد كرد.

اطلاعات موجود در مركز خبرنگاران افغانستان نشان مي دهد كه از ابتداي ماه حمل سال جاري تا نيمه ماه اسد،‌ ۳۷ مورد خشونت عليه خبرنگاران و نقص آ‍زادي رسانه ها از جمله دو مورد قتل،‌ چهار مورد مجروحيت،‌ يك قضيه بسته شدن راديو،‌ يك مورد صدور حكم طولاني مدت زندان و يك مورد بازداشت موقت رخ داده است.