هشدار وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه ها در مورد پیامد تعلل در پرداخت مالیات

هشدار وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه ها در مورد پیامد تعلل در پرداخت مالیات

۲ جوزا ۱۳۹۷

وزارت اطلاعات و فرهنگ، هشدار می دهد چنانچه رسانه ها و نهادهای رسانه ای در مدت زمان تعیین شده بخاطر تصفیه حساب مالیاتی شان اقدام نکنند، جواز فعالیت آنها لغو خواهد شد.

سید آقا حسین سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به خبرگزاری دولتی باختر گفته است که با توجه به مشکلات مالی رسانه ها، این وزارت با همکاری فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه ها درخواست بخشش جریمه های  مالیاتی را به ریاست جمهوری فرستاد و رئیس جمهور حکم کرد بخشی ازاین جریمه ها بخشیده شود.

به گفته وی، طبق هدایت مقام ریاست جمهوری، کمیته ای به ریاست معین عواید گمرکات وزارت مالیه و نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت مخابرات، اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌ها و شرکت برق(برشنا) تشکیل شد تا وضعیت بدهی و پرداخت مالیات اصلی رسانه ها را بررسی کند.

سانچارکی می گوید که این کمیته بعد از نشست های متعدد و مشخص کردن میزان بدهی رسانه ها از بابت جواز کاری، فرکانسی و مصرف برق، پیشنهاد جداگانه ای را به ریاست جمهوری ارایه کرد که در آن خواسته شده بود تمام رسانه ها و نهادهای رسانه ای مندرج در قانون رسانه های همگانی و مقرره طرز تاسیس رسانه های خصوصی از این امتیاز بهره مند شود و رئیس جمهور ۹ ماه ثور سال جاری این پیشنهاد را تائید و حکمی در این زمینه صادر کرد.

prz order 2

مطابق با این حکم، جرایم مالیاتی نهادهای شامل فقره های۱، ۲، ۴، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ماده سوم قانون رسانه های همگانی، نهادهای شامل ماده نهم این قانون و نهادهای شامل بند اول فقره دوم ماده سوم مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی از بابت مالیات، اجرت فرکانسی، هزینه برق و تجدید جواز بخشیده شده و این نهادها باید اصل مالیات را در اقساط هفت ساله بپردازند.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان می کند که بر اساس این حکم، نهادهای شامل حکم باید  در مدت سه ماه با مراجعه به وزارت مالیه، با پرداخت ۲۰ درصد از مجموع مالیات در قسط اول، به تصفیه حساب مالیاتی شان بپردازند و در غیر آن بعد از معیاد تعیین شده
جواز کاری آنان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ لغو می شود و افزون بر آن فرکانس رسانه ها از سوی اداره اداره اترا و همچنان جریان برق رسانه ها از سوی شرکت برشنا قطع خواهد شد.
گفته شده است که بدهی مالیاتی رسانه ها به بیش از ۵۰۰ میلیون افغانی( حدود هفت میلیون دالر) می رسد.