لت و کوب مدیر مسؤل تلویزیون یک از سوی محافظان ریاست جمهوری را محکوم می کنیم

لت و کوب مدیر مسؤل تلویزیون یک از سوی محافظان ریاست جمهوری را محکوم می کنیم

۲ ثور ۱۳۹۷

کابل- محافظان ارگ ریاست جمهوری، امروز عبدالله خنجانی مدیرمسؤل تلویزیون یک را که قصد داشت با شماری از مسؤلان رسانه ها و خبرنگاران در یک نشست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت شرکت کند، لت و کوب قرار داده و مورد توهین قرار داده اند.

 خنجانی امروز در یک نشست خبری گفت زمانی که می خواست به دعوت ارگ در نشستی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت شرک کند، از سوی نگهبانان ریاست جمهوری مورد لت‌و‌کوب، هتک حرمت و توقیف موقت قرار گرفته است. وی، این عمل محافظان رئیس جمهور را رویکردی خلاف قانون عنوان کرد و گفت که شکایت خود به طور رسمی به حکومت فرستاده است.

خنجانی افزود:" پیش از چاشت امروز زمانی که خبرنگاران برای اشتراک در یک نشست در مرکز رسانه‌ها می رفتند، نگهبانان ویژه‌ ریاست جمهوری در چهارراهی زنبق راه را بسته و به برخی‌ اجازه‌ ورود می دادند و به برخی نه. وی افزود:" زمانی که خبرنگاران با نشان دادن کارت‌های شان می‌خواستند به سوی مرکز رسانه‌ها بروند، یکی از نگهبانان رئیس جمهوری مرا مورد لت و کوب و اهانت قرار داده و سپس با زور، موبایل همراهم را گرفته و آن را بازرسی کرده و مرا به گونه موقت بازداشت کردند."

مدیر مسؤل تلویزیون یک گفت:" اگر من فعالیت مشکوکی انجام دادم باید مرا به محکمه مربوط می‌بردند نه اینکه دادگاه صحرایی کرده و در روی جاده لت و کوب و توقیف کرده و تلفون شخصی مرا بررسی کنند. من خواهان پیگیری این بدرفتاری هستم تا در آینده هیچ هموطن ما مورد تحقیر قرار نگیرد."

هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری که در این نشست خبری صحبت می کند گفت که می‌پذیرد که  آقای خنجانی از سوی محافظان ریاست جمهوری مورد اهانت قرار گرفته است. چخانسوری ضمن معذرت خواهی از بروز این رویداد، وعده سپرد که به این قضیه مطابق با قانون رسیدگی شود.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن محکومیت لت و کوب و اهانت عبدالله خنجانی از سوی محافظان ریاست جمهوری، خواستار رسیدگی به این قضیه است.

احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان گفت:" معذرت خواهی به تنهایی کافی نیست و از آن جایی که محافظان ریاست جمهوری پیش از این نیز بارها با مردم و به ویژه خبرنگاران رفتار خشونت آمیز داشته اند، باید به این قضیه با در نظر داشت قانون رسیدگی شود."

به گفته وی، فرهنگ معافیت از مجازات به دستاوردهای کشور در زمینه آزادی رسانه ها  و خبرنگاری حرفه ای، آسیب جدی وارد می کند و ریاست جمهوری باید در عمل ثابت کند که علیه فرهنگ معافیت از مجازات می ایستد.