طوفان عمری رئیس مرکز رسانه ای پکتیا غگ در کابل کشته شد

۱۷ اسد ۱۴۰۰

کابل- طوفان عمری رئیس مرکز رسانه‌ای پکتیا غگ از سوی افراد مسلح در کابل کشته شد. آقای عمری همزمان به عنوان سارنوال در زندان بگرام نیز کار می‌کرد.

خانواده آقای عمری گفته‌ است که این رویداد امروز در ولسوالی ده سبز کابل زمانی رخ داده است که او با شماری از همکاران خود از پروان به سوی کابل در حرکت بوده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان حمله مسلحانه به طوفان عمری و کشتن او را به شدت محکوم می‌کند و از نهادهای مسؤل دولتی می‌خواهد رویداد را با جدیت پیگیری کرده و عدالت را در مورد عاملان این جنایت تامین کنند.

مرکز رسانه‌ای پکتیا متشکل از دو ایستگاه رادیویی از جمله رادیو پکتیا غگ و رادیو ویژه زنان و یک هفته نامه است که از سوی طوفان عمری مدیریت می‌شد.

منابع دولتی طالبان را متهم کرده‌اند که حمله به طوفان عمری را سازمان‌دهی و اجرا کرده‌اند. گروه طالبان تا اکنون در این زمینه ابراز نظر نکرده است.

در دو سال اخیر همزمان با افزایش جنگ و نا امنی در مناطق مختلف کشور، رویدادهای خشونت آمیز به ویژه کشتار هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای رو به افزایش بوده است.

بر پایه معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، در حدود دو دهه اخیر دست کم ۱۲۳ خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان کشته شده اند که بیشتر آنها هدف قرار گرفته و یا در جریان جنگ و رویدادهای مرتبط جان خود را از دست داده‌اند.