صندوق حمایت از خبرنگاران بعد از احیاء، گشایش یافت

صندوق حمایت از خبرنگاران بعد از احیاء، گشایش یافت

۲۴ میزان ۱۳۹۷

کابل—صندوق حمایت از خبرنگاران بعد از احیاء، امروز در مراسمی در ارگ ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور گشایش یافت.

 

در این مراسم که با حضور نمایندگان فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه ها( متشکل از ۱۵ نهاد حامی خبرنگاران و رسانه ها) و مقام های دولتی و بخش خصوصی برگزار شده بود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور متعهد شد که شخص وی و دولت افغانستان به این صندوق کمک می کنند.

رئیس جمهور گفت که او از بودجه شخصی خود پنج میلیون افغانی، و وزارت مالیه افغانستان نیز ۱۰ میلیون افغانی( در مجموع حدود ۲۰۰ هزار دالر) به این صندوق کمک می کند.

محمد اشرف غنی تاکید کرد که حکومت افغانستان این توانایی را دارد که به خبرنگاران و خانواده های قربانیان جامعه رسانه ای کمک کند  که برای رفع نیازمندی های اساسی خود نیاز به کمک خارجی نداشته باشند.

وی افزود:" امید است توجه عمده صندوق، برای خانواده های شهدا باشد، اکثریت خانواده های شهداء رسانه ای در وضعیت بد مالی قرار دارند و ضرورت است که برای ایشان یک پیام واضح داده شود که قربانی شهدای ایشان از یادمان نمی روند."

کمک به خبرنگاران زخمی(در رویدادهای جنگی و یا حمله های تروریستی) از دیگر خواست های رئیس جمهور از مدیریت صندوق بود.

محمد اشرف غنی از بخش خصوصی کشور نیز خواست به صندوق کمک کنند تا با تقویت آن به نیازهای مبرم خبرنگاران و خانواده های قربانیان جامعه رسانه ای رسیدگی شود. رئیس دولت در عین حال تصریح کرد که او مصمم است برای تقویت صندوق، با نهادهای بین المللی مرتبط صحبت کند.

محمد اشرف غنی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت وجود بیمه برای خبرنگاران افزود که مالکان اکثریت رسانه ها در زمینه عملی کردن قانون کار و رسیدگی به حقوق خبرنگاران اقدام نکرده اند  و اکنون زمان آن رسیده است که به گفته او به حقوق خبرنگاران به ویژه بیمه خبرنگاران توجه شود.

رئیس جمهور در این نشست وعده سپرد که حکومت چگونگی دوام کمک به این صندوق را بررسی خواهد کرد.

صندوق حمایت از خبرنگاران از سوی فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه ها احیاء شده است و با اساسنامه جدید فعالیت خواهد کرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان به عنوان عضو فدراسیون خبرنگاران و رسانه ها با استقبال از احیاء صندوق، از حکومت می خواهد به خاطر تقویت هر بیشتر این صندوق و رسیدگی بهتر به مشکلات روز افزون خبرنگاران نیازمند و خانواده های قربانیان جامعه رسانه ای، مکانیزمی را برای کمک دوام دار و کافی به آن آماده سازد و بر مبنای آن اقدام کند.

در عین حال، این نهاد از تاجران ملی و افراد خیرخواه و همچنان نهادهای بین المللی می خواهد در تقویت صندوق حمایت از خبرنگاران افغانستان سهم بگیرند.

بعد از سقوط رژیم طالبان در سال ۱۳۸۱ تا اکنون، ۱۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه  بر اثر رویدادهای مختلف به ویژه در جریان جنگ و یا حمله های تروریستی جان خود را از دست داده اند که بیش از ۸۰ درصد آنان تعداد شهروندان افغانستان بوده اند.

عملی نشدن قانون کار و بی توجهی اکثریت رسانه ها به ویژه به مصونیت کاری و بیمه صحی خبرنگاران، از مشکلات و چالش های عمده ای است که در حال حاضر خبرنگاران در افغانستان آن مواجه هستند.

بر پایه یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان، شمار زیادی از خبرنگاران که دچار مشکل صحی هستند به دلیل معاش کم و بی توجهی مالکان رسانه ها در تامین بیمه صحی آنان، توان پرداخت هزینه های درمان خود را ندارند و حتی در سال های اخیر چند خبرنگار به دلیل "درمان دیرهنگام" جان خود را از دست داده اند.

زندگی طاقت فرسای خانواده های قربانیان جامعه رسانه ای از دیگر مسائلی است که تا اکنون به آن توجه کافی نشده است.

طبق اساسنامه جدید صندوق حمایت از خبرنگاران،  به خبرنگاران در صورتی که دچار بیماری شدید و یا صعب العلاج شوند و یا زخم بردارند، و به خانواده های قربانیان جامعه رسانه ای و یا مفقود الاثر در حد توان صندوق کمک خواهد شد.