رئیس رادیو و تلویزیون نورین پس از دو روز بازداشت آزاد شد

۷ جدی ۱۴۰۰

کابل- محمد عارف نوری، رئیس رادیو و تلویزیون نورین که دو روز پیش از سوی نیروهای حکومت طالبان بازداشت شده بود، امروز آزاد شد.

 به گفته پسر آقای نوری، طالبان بدون مشخص کردن اتهام وارده، پدرش را از خانه‌شان درکابل بازداشت وبه محل نامعلومی انتقال دادند. وی گفته است که تا هنوز علت این بازداشت رئیس رادیو و تلویزیون نورین مشخص نیست.

مسؤلان طالبان تا اکنون در این زمینه ابراز نظر نکرده اند و مشخص نیست که نوری تحت چه شرایطی در بازداشت بوده و چه بر او گذشته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت رئیس رادیو و تلویزیون نورین را به عنوان اقدامی در راستای فشار بر این رسانه می‌داند و آن را به شدت محکوم می‌کند.

این نهاد حامی حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها از اداره حاکم بر کشور می‌خواهد به فعالیت آزاد رسانه‌ها به عنوان یک حق پذیرفته شده حقوق بشری احترام بگذارد و از هرگونه اقدام در جهت ایجاد ترس و فشار بر رسانه‌ها خودداری کند.

قابل یادآوری است که ایجاد محدودیت در کار رسانه‌های آزاد و استفاده از اهرم فشار و ترساندن آنها در برخی از دیگر کشورهای غیرآزاد نیز تجربه شده است و نه تنها نتیجه مورد نظر حکام را در پی نداشته است که به نارضایتی گسترده مردم منجر شده است.