خشونت فزاینده طالبان با خبرنگاران را محکوم می‌کنیم

۱۷ سنبله ۱۴۰۰

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان رفتار خشونت، برخوردهای توهین آمیز و بازداشت گروهی خبرنگاران از سوی طالبان در جریان تظاهرات مردم در کابل و مزارشریف را به شدت محکوم می‌کند.

امروز گزارش شد که دست‌کم ۱۴ خبرنگار در کابل که تظاهرات مسالمت آمیز مردم را پوشش می‌دادند از سوی طالبان، لت و کوب و یا توهین وتحقیر شده و برای چند ساعت در بازداشت بوده‌اند.

روز گذشته نیز دست کم چهار خبرنگار در مزارشریف که رویدادی مشابه را پوشش می‌دادند از سوی طالبانمورد خشونت قرار گرفتند. شماری از خبرنگاران خاطر نشان می‌کنند که طالبان از پوشش این تظاهرات خشمگین بوده‌اند و هشدار داده‌اند که نباید آن را پوشش بدهند.

در این تظاهرات معترضان ضمن سردادن شعارهایی چون" آزادی، آزادی"، و " دخالت پاکستان" در امور افغانستان را  محکوم کردند.

مرکز خبرنگاران افغانستان، خشونت و رفتار توام با تحقیر و توهین اخیر طالبان علیه خبرنگاران را که در چند مرحله و شکل‌های مختلف صورت گرفته است به شدت محکوم می‌کند. مطالبه حقوق شهروندی از طریق تظاهرات مسالمت آمیز، از حقوق بنیادی هر شهروند کشور است و در عین حال خبرنگاران نیز باید بدون هرگونه مزاحمت و در فضای عاری از خشونت بتوانند رویدادهای کشور را پوشش دهند.

 مرکز خبرنگاران افغانستان این گونه برخوردها با خبرنگاران را نشانه بارز از وعده شکنی طالبان به تعهد ابتدایی این گروه در زمینه احترام به آزادی بیان و رسانه‌های آزاد می‌داند و خواستار پیگیری آن از سوی طالبان و احترام به حقوق خبرنگاران می‌باشد.