افراد ناشناس رضا شهیر خبرنگار تلویزیون راه فردا را در کابل را لت و کوب کردند

۱۴ جوزا ۱۴۰۱

کابل- رضا شهیر، خبرنگار رادیو و تلویزیون راه فردا در کابل، شب گذشته در نزدیک یک پوسته امنیتی نیروهای «امارت اسلامی» مورد لت وکوب قرار گرفته و مهاجمان موبایل و پولش را با خود برد‌ه‌اند.

یک منبع در شبکه رادیو و تلویزیون راه فردا به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این رویداد نیمه شب گذشته در «شهرک دوازده امام» مربوط به حوزه ‍۱۸ امنیتی زمانی رخ داده است که رضا شهیر در حال بازگشت به خانه خود بوده است.

به گفته وی، افراد ناشناس بعد از لت وکوب این خبرنگار، موبایل و پول او را گرفته و با خود برده اند.

تا اکنون مسؤلان امارت اسلامی در این زمینه ابراز نظر نکرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از بروز این رویداد، از مسؤلان امارت  اسلامی می‌خواهد چگونگی این قضیه را که در نزدیک یک پوسته امنیتی رخ داده، به طور جدی و با شفافیت بررسی و نتیجه بررسی خود را با رسانه‌ها شریک سازند.