افراد مسلح ناشناس بر رادیو الینا در ولسوالی نورگرامِ نورستان حمله کردند

۲ جدی ۱۳۹۷

پارون- افراد مسلح ناشناس شب گذشته رادیو خصوصی الینا در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان را مورد حمله قرار داده و ضمن آسیب زدن به این رسانه، یک کارمند آن را با خود برده اند.

بشیر احمد احمدی، مدیر مسؤل رادیو الینا گفت که این رویداد حوالی ساعت ۹ شب گذشته رخ داده است. به گفته وی، افراد مسلح ناشناس وسایل رادیو را آتش زده و دو کمپیوتر را با خود برده اند. مدیر مسؤل رادیو الینا خاطر نشان کرد که مهاجمان ضمن تخریب آنتن(فرستنده) رادیو، یکی از کارمندان رادیو به نام صدیق الله صدیقی را به محل نا معلوم انتقال داده اما پس از چند ساعت آزاد کردند.

احمدی گفت که در پی بروز این رویداد، رایو الینا از فعالیت بازمانده است.

محمد صابر آرین، فرمانده پولیس نورستان حمله به رادیو الینا و تخریب آنتن فرستنده  این رادیو را تائید کرد اما گفت که مهاجمان کارمند رادیو را با خود نبرده اند. به گفته وی، آنتن فرستنده  رادیو به دلیل کارگزاری مواد انفجاری تخریب شده است.

آرین افزود که تحقیقات پولیس در این زمینه آغاز شده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان  حمله به رادیو الینا را به شدت محکوم می کند و از اداره محلی می خواهد با بررسی شفاف این رویداد، عاملان آن را تحت  پیگرد قرار دهد.