رادیو و تلویزیون همیشه بهار «به دستور مسؤلان محلی ننگرهار» بسته شد

اتل‌خان استانکزی، مدیر مسؤل رادیو و تلویزیون همیشه بهار در جلال‌آباد گفت که دروازه این رسانه امروز دوشنبه ۱۰ اسد ۱۴۰۲« به دستور مسؤلان قوماندانی امنیه ننگرهار» بسته شد.

۱۰ اسد ۱۴۰۲

جلال‌آباد- یک روز بعد از بسته شدن کارگاه آموزش خبرنگاری شبکه رادیو و تلویزیون همیشه بهار در جلال‌آباد، این رسانه نیز بنا به دستور نیروهای امنیتی امارت بسته شد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق نسبت به این رویداد، خواستار بازگشایی هر چه زودتر و بدون قید و شرط این شبکه رادیو تلویزیونی می‌باشد.

اتل‌خان استانکزی، مدیر مسؤل رادیو و تلویزیون همیشه بهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت:« نیروهای امنیتی مربوط به قوماندانی امنیه حالی ساعت ۶ بعد از ظهر امروز با ضمن اخراج کارمندان از ساختمان رادیو و تلویزیون همیشه بهار در حوزه چهارم جلال‌آباد، دروازه آن را قفل زدند.»

استانکزی افزود:« نیروهای امنیتی قوماندانی به کارمندان رادیو و تلویزیون همیشه بهار گفته‌اند که به ما از سوی مقامات هدایت داده شده است تا مانع ادامه کار شویم و دروازه را قفل کنیم.»

این رویداد یک روز بعد از بستن که یک کارگاه آموزش خبرنگاری شبکه رادیو و تلویزیون همیشه بهار صورت می‌گیرد. این کارگاه که با حضور ۱۶ کارآموز از جمله شش دختر در جلال‌آباد برگزار شده بود به هدایت قوماندانی امنیه ننگرهار بسته شد. منابع در ننگرهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که ظاهرا دلیل بستن کارگاه آموزشی، حضور زنان در این برنامه بوده است.

تا هنوز مسؤلان محلی امارت در ننگرهار در این زمینه ابراز نظر نکرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق نسبت به بسته شدن دروازه رادیو و تلویزیون همیشه بهار، این اقدام را خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور و در راستای تشدید فشار و اعمال محدودیت‌های جدی بر رسانه‌های آزاد می داند و آن را محکوم می‌کند.»

درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه های همگانی ومعلوماتی مداخله کند.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های همگانی که از سوی «امارت اسلامی» تائید شده است، از مسؤلان امارت در ولایت ننگرهار می‌خواهد در تصمیم‌‌ خود در مورد شبکه رادیو و تلویزیون همیشه بهار تجدید نظر کنند و اجازه بدهند این رسانه مطابق با قانون رسانه‌های همگانی به کارش ادامه دهد.


رادیو همیشه بهار در سال ۱۳۹۰ و تلویزیون آن در سال ۱۳۹۷ در جلال‌آباد تاسیس و راه‌اندازی شد. این شبکه رادیویی و تلویزیونی در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برنامه تولید و نشر می‌کرد و گفته مدیر مسؤل آن در مجموع ۳۵ تن از جمله ۹ کارمند زن در این رسانه کار می‌کردند.