یک خبرنگار محلی به طرز مرموزی در ننگرهار به قتل رسید

۱۰ دلو ۹۴

جلال آباد: جسد محمدزبیر خاکسار خبرنگار محلی رادیو – تلویزیون ملی و مشاور والی ننگرهار شب گذشته از منطقۀ خرقلعۀ ولسوالی سرخ‌رود ولایت ننگرهار پیدا شده است.

خاکسار از سی سال گذشته به این طرف به حیث خبرنگار و گردانندۀ برنامه‌های تلویزیون ملی کار می‌کرد.

عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که زبیر خاکسار در موترش با فیر گلوله کشته شده است.

وی گفت که هنوز روشن نیست که وی برای چی به آن ولسوالی رفته بود؛ ولی در زمینۀ این که وی را چه کسی و چرا کشته، تحقیقات آغاز گردیده است.

انجنیر زلمی رئیس محلی رادیو – تلویزیون ملی به صدای امریکا گفت معلومات آنان نشان می‌دهد که خاکسار به خانۀ یک دوستش رفته و هنگام برگشت در مسیر این ولسوالی با فیر گلوله در موترش کشته شده است.

وی گفت: "خاکسار صاحب از سی سال گذشته به این طرف خبرنگار تلویزیون ملی بود و اکنون به حیث مسئول بخش فرهنگی این تلویزیون کار می‌کرد."

رئیس محلی رادیو – تلویزیون ملی در ننگرهار از حکومت خواست که هرچه زودتر قاتلان خاکسار را دستگیر و به پنجۀ قانون بسپارند.

محمدزبیر خاکسار ادبیات پشتو را خوانده بود.

محمدآصف شینواری دوست وی به صدای امریکا گفت که حکومت باید قاتلان خاکسار را مورد پیگرد قرار بدهد.

مسئولیت قتل خاکسار را هنوز کسی به عهده نگرفته است.

در این اواخر تهدید خبرنگاران افزایش یافته است و هنوز روشن نیست که خاکسار را چی کسی کشته است.

این رویداد ده روز پس از آن صورت گرفت که بالای موتر کارمندان موبی گروپ و تلویزیون طلوع حملۀ انتحاری صورت گرفت و در این حمله هشت تن کشته شدند و حدود ده تن زخمی شدند.