رئیس جمهور ۱۰ هزار دالر به خانواده خبرنگار کشته شده رادیو و تلویزیون ملی کمک کرد

۶ حوت ۱۳۹۴

کابل: رئیس جمهور، ۱۰ هزار دالر را به صورت نقدی به خانواده زبیر خاکسار، خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی که ماه گذشته به طرز مرموزی کشته شد، کمک کرده است.

این کمک کالی امروز در نشستی که با حضور نمایندگان فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه یی کشور از سوی سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور به خانواده خاکسار اهدا گردید.

به گفته وی، رئیس جمهور این پول را بخاطر نیازمندهای خانواده خبرنگار مقتول به ویژه امور آموزشی آنان اختصاص داده است.

محمد اشرف غنی ماه گذشته در نشستی با نمانیدگان فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه یی کشور در ارگ ریاست جمهوری، وعده داده بود که به بازماندگان زبیر خاکسار کمک کند.

جسد محمدزبیر خاکسار خبرنگار محلی رادیو – تلویزیون ملی که به تازگی به عنوان مشاور والی ننگرهار نیز آغاز به کار کرده بود، شب ۱۰ دلو سال جاری از منطقۀ خرقلعۀ ولسوالی سرخ‌رود ولایت ننگرهار پیدا شد.

وی از جمله کارمندان فعال رادیو و تلویزیون ملی به شمار می‌رفت و از حدود ۳۰ سال به این سو به عنوان خبرنگار و گردانندۀ برنامه‌های مختلف تلویزیون ملی کار می‌کرد.

بر پایه معلومات منابع محلی، این خبرنگار با ضرب گلوله کشته شده است و تا اکنون مشخص نیست که وی توسط چه فردی/افردای کشته شده و علت سفرش به این منطقه دورافتاده مشخص نشده است.

۱۰ روز قبل، مو‌تر حامل کارمندان تلویزیون طلوع از سوی یک مهاجم انتحاری طالبان هدف قرار گرفته که بر اثر آن هفت تن از سرنشینان این مو‌تر کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شدند.

در بیشتر از دو دهه اخیر افزون بر صد‌ها مورد خشونت فیزیکی، فشار و تهدید علیه خبرنگاران و سایر کارمندان رسانه یی در افغانستان، دست کم ۵۹ تن از آنان کشته شده‌اند که بیشتر این موارد قتل‌های هدفمند بوده است.

رئیس جمهور ماه گذشته به نهادهای مربوطه دستور داد تا قضایای خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی  و پرونده‌های تحت دوران را به اسرع وقت نهایی و منتشر سازند.