خبرنگار خارجی و همکاران افغان او که در کنر ربوده شده بودند آزاد شدند

۲۶ قوس ۱۳۸۸

اسدآباد- غیاث عبدالاحد خبرنگار روزنامه گاردین بریتانیا کار که شش روز قبل همراه با دو خبرنگار افغان در ولایت کنر ربوده  شده بود، آزاد شده است.

این خبرنگاران برای مصاحبه با طالبان به ولایت کنر سفر کرده بودند. هنوز هویت دو خبرنگار افغان همراه غیاث عبدالاحد، چگونگی ربوده شدن، وضعیت نگهداری، و شرایط آزادی آنان منتشر نشده است.

روزنامه گاردین گفته است که این خبرنگاران بیشتر مدتی که در دست ربایندگان بودند، از یک جا به جای دیگر منتقل می‌شدند. خبر این رویداد به به دلیل نگرانی در مورد امنیت آنان رسانه‌ای نشد اما با این حال روزنامه گاردین خاطر نشان کرده است  که با خانواده خبرنگاران در تماس بوده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز خرسندی از آزادی این خبرنگاران، از نهادهای خبری می خواهد در اعزام خبرنگاران به ماموریت های کاری تدابیر لازم امنیتی را برای حفظ مصونیت خبرنگاران رعایت کنند.