همزمان با آزادی یک خبرنگار در قندهار، دو خبرنگار در غور بازداشت شدند

۱۷ حمل ۱۴۰۱

فیروزکوه، قندهار- امروز همزمان با آزادی بسم الله وطن دوست، خبرنگار رادیو ملت ژغ در قندهار، غلام‌ربانی هدفمند و گل‌احمد خسرو دو خبرنگار محلی در شهر فیروزکوه مرکز  ولایت غور از سوی نیروهای استخبارات «امارت اسلامی» بازداشت شدند.

 منابع محلی در قندهار می‌گویند که وطن دوست  با ضمانت  شماری از خبرنگاران محلی در این ولایت آزاد شده است. این خبرنگار ۱۰ روز پیش از پس از آن که بخاطر آزادی همکارانش به اداره استخبارات رفته بود، بازداشت شد.

هفته گذشته هفت خبرنگار و کارمند چهار رسانه محلی قندهار پاز جمله سه کارمند رادیو ملت ژغ از سوی استخبارات این ولایت بازداشت شده بودند. شش تن از این افراد بخاطر نادیده گرفتن هشدار استخبارات مبنی بر منع نشر موسیقی به مدت یک روز و یک خبرنگار نیز بخاطر بازتاب  اعتراض‌های مردمی در مورد بسته شدن مکاتب دخترانه دو روز در بازداشت بود.

 در یک رویداد دیگر، صبح امروز غلام ربانی هدفمند، خبرنگار محلی و نماینده کمیته مصونیت خبرنگاران افغان و گل احمد خسرو خبرنگار رادیو محلی صدای عدالت در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از سوی نیروهای استخبارات بازداشت شدند.

تا اکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران اعلام نشده است. منابع محلی می‌گویند خسرو پس از دو ساعت و بعد از بازجویی و بررسی موبایلش آزاد شده است اما هدفمند همچنان اداره استخبارات ولایت در بازداشت است.

مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی بسم الله وطن دوست پس از ده روز بازداشت در قندهار،  نسبت به افزایش محدودیت‌ها برای خبرنگاران و رسانه‌ها و بازداشت گسترده کارمندان  رسانه‌ای در ماه‌های اخیر ادر کشور به طور جدی نگران است و ادامه این روند را برای آینده کشور بسیار زیان بار می‌داند.

مرکز خبرنگاران افغانسان از امارت اسلامی می‌خواهد مطابق با قانون رسانه‌ها که آن را تائید وقابل اجرا خوانده است، خبرنگار بازداشت شده را هر چه زودتر آزاد کند و زمینه فعالیت آزاد و بدون ترس و هراس را برای آنان فراهم سازد.

در عین حال، مرکز خبرنگاران افغانستان از امارت اسلامی می‌خواهد کمیسیون بررسی شکایات و تخطی های رسانه ای را مطابق با قانون رسانه‌ها احیاء کرده و با پیگیری شکایات احتمالی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از طریق این کمیسیون، به بازداشت خودسرانه خبرنگاران پایان دهد.