لت و کوب و بازداشت موقت خبرنگار محلی در غور نشانه واضح از قانون گریزی و فشار بر خبرنگاران است

لت و کوب و بازداشت موقت خبرنگار محلی در غور نشانه واضح از قانون گریزی و فشار بر خبرنگاران است

۱۹ جوزا ۱۳۹۶

فیروزکوه: مرکز خبرنگاران افغانستان، لت وکوب خبرنگار رادیو آزادی در غور را از سوی کارمندان امنیت ملی این ولایت و بازداشت موقت او را محکوم می‌کند و از اداره محلی می‌خواهد به این رویداد با جدیت رسیدگی کند.

عبدالقدیر غفوری می گوید شب گذشته  حوالی ساعت ۱۰:۳۰هنگامی بازگشت از یک مهمانی، از سوی کارمندان امنیت ملی در میدان اصلی فیروزکوه متوقف و بعد از لت و کوب به بازداشتگاه امنیت ملی انتقال داده شده و تا ساعت ۱۲ شب در توقیف بوده است.

غفوری که به عنوان خبرنگار محلی رادیو آزادی در ولایت غور کار می کند، خاطر نشان کرد که یک هفته قبل به دلیل نشر گزارش هایی در مورد وضعیت امنیتی این ولایت از جمله گزارشی در مورد یکی از فرمانده های مسلح غیر مسول که تحت حمایت امنیت ملی است به این اداره فراخوانده شده و به او اخطار داده شده بود که بار دیگر این گونه گزارش ها را تهیه نکند.

اما امنیت ملی ادعای لت و کوب و بازداشت موقت این خبرنگار را رد کرده و گفته است که نامبرده به دلیل بی اعتنایی به دستور توقف کارمندان این اداره که در حال انجام وظیفه بوده اند، مورد بازجویی قرار گرفته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان، این اقدام کارمندان اداره امنیت ملی غور را شدت محکوم می کند و آن را تخطی آشکار از قانون و عملی در راستای فشار بر خبرنگاران محلی و سانسور جریان آزاد اطلاعات می داند و نگرانی جدی خود را در این زمینه ابراز می دارد.

این نهاد از اداره محلی غور می خواهد با پیگیری جدی این رویداد و پیگرد قانونی عامل لت وکوب عبدالقدیر غفوری، اجازه ندهد خشونت و اقدام های غیر قانونی علیه خبرنگاران به یک فرهنگ تبدیل شود.