حمله به رادیو سرحد در ولایت غور را محکوم می کنیم

حمله به رادیو سرحد در ولایت غور را محکوم می کنیم

جدی ۱۳۹۶

کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان، حمله به رادیو سرحد در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور و حریق تجهیزات آن را به شدت محکوم می کند و از اداره محلی می خواهد تدابیر جدی برای تامین مصونیت رسانه ها و کارمندان آنها را روی دست بگیرد.

منصور خسرو، مدیر خبر رادیو سرحد به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که حوالی ساعت هشت شب گذشته، زمانی که فعالیت رادیو متوقف شده بود و کارمندان در رادیو نبوده اند، ساختمان این رسانه که در نزدیک یکی از واحدهای پولیس قرار دارد مورد حمله قرار گرفته است.

به گفته وی، در این رویداد ابتدا صدایی شبیه انفجار شنیده شده و به دنبال آن شعله‌های آتش از استدیوی رادیو بلند شده است و تجهیزات آن به طور سوخته و یا از کار افتاده است.

خسرو افزود که تا هنوز مشخص نیست که این رویداد ناشی از مواد انفجاری بوده و یا توسط پترول حریق شده است.

مدیر خبر رادیو سرحد خاطر نشان کرد که تا اکنون هویت عامل/عاملان این رویداد مشخص نیست اما پولیس تحقیقات خود را در این زمینه شروع کرده است.

منصور خسرو تصریح کرد که رادیو سرحد به تازگی از سوی افراد مسلح غیر مسؤل به بهانه های مختلف تهدید شده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان، حمله به ساختمان رادیو سرحد را به عنوان اقدامی خلاف آزادی بیان و رسانه های آزاد و ایجاد هراس و سانسور، به شدت محکوم می کند.

این نهاد حامی خبرنگاران و رسانه ها، از اداره محلی ولایت غور می خواهد با بررسی جدی این قضیه، عاملان آن را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و با در اولویت قرار دادن تامین امنیت تاسیسات رسانه ای و خبرنگاران، مانع تکرار این گونه رویدادها شود.