بازداشت موقت خبرنگار پژواك درغور

بازداشت موقت خبرنگار پژواك درغور

چغچران، 13 ثور 1391

محمد حسن حكيمي،‌ خبرنگار آژانس خبري پژواك در ولايت غور به دستور والي اين ولايت از سوي پوليس بازداشت شد.

حكيمي به مركز خبرنگاران افغانستان گفت كه او به اتهام " پخش شب نامه عليه  عبدالله هيواد، والي غور، مسئول محلي شوراي عالي صلح و شماري ديگر از مسئولين و افراد با نفوذ غور"،‌ بازداشت گرديد.

وي گفت:" ساعت 5/8 شب سه شنبه چند پوليس به دروازه خانه من آمدند و گفتند كه به هدايت والي آمده اند و مرا به قومانداني امنيه بردند و در آنجا بعد بيشتر از چهار ساعت توقيف، از من تحقيق و پرس و جو كردند."

محمد حسن حكيمي افزود كه اين شب نامه ها در گذشته نيز از سوي افرادي كه با والي مخالف هستند در شهر چخچران مركز اين ولايت پخش شده بود و او به پوليس گفت كه دراين قضايا نقش ندارد.

به گفته خبرنگار پژواك در ولايت غور، پوليس بعد از آن كه تحقيق و پرس وجو به دليل آن كه شاهد و سندي دراين زمينه وجود نداشت او را آزاد كردند.

او افزود كه سال گذشته نيز به اتهامي مشابه بنابر دستور عبدالله هيواد، والي غور بازداشت و براي چند ساعت تحت تحقيق قرار گرفت.

مرتضي مصلح،‌ سرپرست قومانداني امنيه غور به آژانس خبري پژواك گفته است كه اين خبرنگار بر اساس هدايت شفاهي والي غور و به اتهام پخش شب نامه بازداشت شد و سپس با هدايت والي آزاد گرديد.

مركز خبرنگاران افغانستان اين شيوه برخورد برخورد والي غور با خبرنگار پژواك را غير قانوني مي داند و از عبدالله هيواد مي خواهد تا هر گونه ادعا عليه اين خبرنگار را به طور قانوني از طريق مراجع عدلي و قضايي تعقيب كند.