رادیو نسیم در ولایت دایکندی بعد از پنج ماه اجازه فعالیت بدست آورد و بازگشایی شد

رادیو نسیم در ولایت دایکندی بعد از پنج ماه اجازه فعالیت بدست آورد و بازگشایی شد

از راست: سیف‌الله رضایی، خبرنگار رادیو نسیم، مصطفی صالح، رئیس اطلاعات و فرهنگ و غضنفر کاظمی سخنگوی والی طالبان در دایکندی و مجتبی قاسمی مدیر مسؤل جدید رادیو بعد از بازگشایی این رسانه. 12 حوت 1402

12 حوت 1402

نیلی- رادیو خصوصی نسیم در ولایت دایکندی که پنج ماه پیش از سوی استخبارات بسته شده بود، اجازه فعالیت بدست آورد و بازگشایی شد اما مدیر مسؤل آن همچنان در زندان است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از راه اندازی دوباره رادیو نسیم، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مدیر مسؤل این رسانه می‌باشد.

نجیبه واحدی، وکیل صاحب امتیاز رادیو نسیم به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که رادیو نسیم حوالی ساعت 12:30 امروز با حضور کمیته تشکیل شده از سوی اداره محلی متشکل از رئیس اطلاعات و فرهنگ، سخنگوی والی طالبان و نماینده استخبارات بازگشایی شد. واحدی گفت:« از ما خواسته شد تا یک مدیر مسؤل جدید تعیین کنیم و بعد از این که مدیر مسؤل را به طور رسمی معرفی کردیم و با سپردن تعهد مبنی بر رعایت پالیسی رسانه‌ای امارت اسلامی [ طالبان] به رادیو اجازه فعالیت دوباره داده شد.»

مصطفی صالح، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در دایکندی در حال باز کردن قفل دروازه رادیو نسیم. 12 حوت 1402

روز 5 میزان سال جاری کارمندان اداره استخبارات دایکندی با حضور در دفتر رادیو در شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی، ابزار کاری کارمندان از جمله گوشی‌های موبایل و دستگاه‌های ثبت صدا را ضبط و دروازه رادیو را «مهر و لاک» کردند. افزون براین، سلطان علی جوادی مدیر مسؤل، سیف‌الله رضایی و مجتبی  قاسمی دو خبرنگار این رسانه را بازداشت شدند. این دو خبرنگار همان روز آزاد شدند اما اداره محلی با تشکیل پرونده برای مدیر مسؤل رادیو، او را زندانی کرد.

سلطان علی جوادی 20 قوس از سوی محکمه ابتدایی نیلی به به اتهام «تبلیغات علیه امارت اسلامی افغانستان» و «جاسوسی برای کشورهای خارجی و کافر» به یک سال زندان محکوم شد و از آن زمان تا اکنون در زندان است.

در پنج ماه گذشته رادیو نسیم بخاطر اتهام وارد شده به مدیر مسؤل آن، بسته بود. وکیل صاحب امتیاز رادیو می‌گوید با مراجعه به وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش زیادی کرد تا رادیو دوباره باز شود. در این مدت وزارت اطلاعات و فرهنگ دو نامه بخاطر بازگشایی رادیو به اداره محلی فرستاده است.

مصطفی صالح، رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکندی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که مطابق با نامه وزارت اطلاعات و فرهنگ و حکم والی، لاک و مهر دروازه رادیو برداشته شد و رادیو آغاز به کار کرد. وی گفت:« مدیر مسؤل جدید رادیو به طور شفاهی متعهد شد که از اصول شرعی و پالیسی رسانه‌ای امارت اسلامی [ طالبان] تخطی نکند و قرار است برگه تعهد را نیز امضاء کند.»

صالح در مورد سلطان علی جوادی مدیر مسؤل سابق رادیو گفت که حکم زندان او از سوی محکمه صادر شده است و اداره اطلاعات و فرهنگ در زمینه دفاع و یا آزادی او نمی‌تواند کاری انجام دهد.

مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از بازگشایی رادیو نسیم، از مسؤلان محلی می‌خواهد به آزادی فعالیت رسانه‌ها مطابق با قانون رسانه‌های همگانی- که از سوی طالبان تائید شده است، احترام بگذارند و زمینه آزادی هر چه زودتر و بدون قید و شرط سلطان علی جوادی مدیر مسؤل سابق رادیو نسیم را فراهم کند.

درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه های همگانی ومعلوماتی مداخله کند.