وسایل و تجهیزات سه رسانه خصوصی در دایکندی از سوی استخبارات ضبط شده است

 

فرستنده رادیو آفتاب در حومه نیلی مرکز ولایت دایکندی. به گفته صاحب امتیاز رادیو آفتاب، این فرستنده از جمله وسایل و تجهیزاتی است که از سوی استخبارات به بهانه دولتی بودن، ضبط شده است.

16 میزان 1402

نیلی- وسایل و تجهیزات دو رادیو و یک تلویزیون خصوصی در دایکندی از سوی استخبارات این ولایت ضبط شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این روند را در حالی که یکی از دو رادیوی خصوصی باقی مانده در این ولایت نیز به دستور استخبارات بسته شده است،  سرکوب سیستماتیک رسانه‌های آزاد در دایکندی می‌داند و محکوم می‌کند.

از پنج رسانه خصوصی فعال در دایکندی در زمان حکومت جمهوری، دفاتر دو رادیوی خصوصی دایکندی و آفتاب و همچنان تلویزیون سبزها در همان روزهای ابتدایی بعد از سقوط نظام(24 اسد 1400) مورد دستبرد قرار گرفت و بخش قابل توجهی از تجهیزات این  رسانه‌ها دزدیده شد. مسؤلان این رسانه‌ها می‌گویند این رویداد و برخی مسائل و محدودیت‌ها سبب شد که دیگر نتوانند فعالیت خود را از سربگیرند و از همین رو اقلام باقی مانده را جمع‌آوری و به خانه‌های شخصی خود و نزدیکان شان انتقال دادند.

اما اکنون مرکز خبرنگاران افغانستان دریافته است که وسایل و تجهیزات باقی مانده این سه رسانه از سوی استخبارات ولایت دایکندی به بهانه این که دولتی است، ضبط شده است.

محمد حسین علی‌زاده، صاحب امتیاز رادیو دایکندی و تلویزیون سبزها به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت:« دو سال پیش در همان روزهای اول بعد از سقوط دولت جمهوری و ورود نیروهای امارت اسلامی ]طالبان[ به دایکندی، 70 درصد وسایل رادیو دایکندی و تلویزیون سبزها توسط افرادی که معلوم نشد کی بودند، دزدیده شد.»

وی افزود:« متاسفانه به دلیل این سرقت و بعضی مشکلات دیگر، ما نتوانستیم به کار رادیو و تلویزیون خود ادامه بدهیم و از ناچاری وسایل باقی مانده را از دفتر رادیو در شهر نیلی مرکز ولایت به خانه برادرم انتقال دادیم اما یک شنبه گذشته 9 میزان برادرم از سوی اداره استخبارات ولایت احضار و به او گفته شد که وسایل رادیو دایکندی و تلویزیون سبزها دولتی است و شما باید آن‌ها را به ما بسپارید.»

علی‌زاده گفت:« بعد از بازگشت برادرم به خانه، کارمندان اداره استخبارات وسایل باقی مانده را توسط یک موتر از خانه‌اش بردند اما برخلاف وعده قبلی، حتی حاضر نشدند نامه‌‌ای در تائید فهرست اقلام ضبط شده به ما بدهند.»

صاحب امتیاز رادیو دایکندی و تلویزیون سبزها خاطر نشان کرد که این دو رسانه خصوصی است و او هر دو را با سرمایه شخصی و با در نظرداشت جواز صادر شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات، تاسیس کرده بود.

جواز رادیو دایکندی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در 19 حوت 1383 و جواز تلویزیون سبزها از سوی وزارت مخابرات در 11 حوت 1394 صادر شده است. این دو رسانه محلی از یک دفتر کاری مشترک در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی فعالیت می‌کردند و برنامه‌های آن‌ها در مناطق مختلف این ولایت قابل دسترس بود.

همچنان، میرزا حسنی صاحب امتیاز رادیو آفتاب به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که تجهیزات این رادیو نیز از سوی استخبارات ضبط شده است. وی گفت:« وسایل باقی مانده رادیو آفتاب بعد از سرقتی که در روزهای اول سقوط حکومت صورت گرفت، روز 18 سنبله سال جاری از خانه ما در نیلی به استخبارات انتقال داده شد.»

حسنی گفت که بعد از درخواست‌های مکرر از استخبارات، موفق شده است فهرستی از وسایل ضبط شده را بدست آورد.

مسؤلان محلی تا اکنون به طور رسمی در این زمینه ابراز نظر نکردند اما خبرنگاران در دایکندی سرقت از دفاتر این رسانه و همچنان ضبط وسایل و تجهیزات کاری باقی مانده این رسانه‌ها را تائید می‌کنند.

 میرزا حسنی در روز ۳ ماه جوزا سال جاری به اتهام همکاری با مخالفان طالبان، از سوی استخبارات در هرات بازداشت شد، اتهامی که در آن زمان از سوی خانواده‌اش به شدت رد شد. میرزا حسنی بعد از حدود چهار ماه حبس، 17 میزان آزاد شد و مدتی بعد به همراه خانواده‌اش افغانستان را ترک کرد.

تجهیزات و وسایل کاری رادیوهای خصوصی دایکندی و آفتاب و تلویزیون سبزها در حالی به بهانه دولتی بودن، ضبط شده است که یکی از دو رسانه خصوصی باقی مانده در دایکندی نیز از سوی استخبارات بسته شده است. رادیو نسیم 11 روز قبل به اتهام نشر موسیقی و بازنشر برنامه‌های یک رسانه مستقر در بیرون از افغانستان، از سوی استخبارات بسته شد و تلاش‌ها برای بازگشایی این رادیو در این مدت بی‌نتیجه بوده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان آن‌چه را که در دایکندی برای رسانه‌های خصوصی این ولایت رخ داده است، بخشی از یک روند سیستماتیک سرکوب رسانه‌های آزاد می‌داند و محکوم می‌کند. مرکز خبرنگاران افغانستان از اداره محلی می‌خواهد ضمن تحقیق درمورد وسایل سرقت شده این سه رسانه محلی و برگرداندن آن‌ها، درمورد ضبط وسایل باقی مانده این رسانه‌ها تجدید نظر کند و آن‌ها را به مالکان‌شان برگرداند و در عین حال زمینه بازگشایی و فعالیت آزادانه رادیو نسیم را فراهم سازد.